top of page

Blog

  • Foto van schrijverTer Heide

“We zijn er voor onze bewoners, ook in moeilijke tijden”

Bijgewerkt op: 27 jul. 2020


Directeur zorg, Frank Smits
Frank Smits, directeur zorg

Het coronavirus is een pandemie waar niemand op bedacht was. De afgelopen weken zijn we met z’n allen terechtgekomen in een scenario waarvan we dachten dat het enkel kon plaatsvinden in een afschrikwekkende film. Sinds februari volgen we de situatie in Ter Heide op de voet op. Begin maart richtten we een speciale ‘coronacel’ op, bestaande uit medewerkers die er samen voor proberen te zorgen dat de nodige maatregelen zo snel mogelijk opgevolgd en uitgevoerd worden. Als directeur zorg ben ik er zelf ook van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat mee bezig.


Keuzes maken


Op 12 maart kwam de eerste grote maatregel. Toen namen we als organisatie een zeer moeilijke beslissing en informeerden we familieleden dat ze de volgende weken niet meer op bezoek mochten komen bij hun kind/familielid. Ook zoon of dochter/broer of zus in het weekend naar huis halen kon niet meer, tenzij de familie ervoor koos om hun familielid tot en met minstens 3 april (na verlengingen zelfs heel wat langer) zelf thuis te ondersteunen. Als directie stonden we toen voor een hartverscheurende keuze, maar uiteindelijk gaat de gezondheid van onze bewoners én onze medewerkers boven alles. Soms is de moeilijkste keuze helaas ook de enige juiste.


Bij dit virus komt dan ook heel wat kijken. Wat doen we preventief om het buiten te houden? Welke afspraken maken we met ouders/familieleden? Hoe kunnen we hen toch in contact brengen met de bewoners? Hebben we voldoende beschermingsmaterialen? Worden alle richtlijnen goed opgevolgd? Zijn we logistiek voorbereid op een uitbraak binnen Ter Heide? Zijn alle medewerkers voldoende beschermd? Weet iedereen wat van hem of haar verwacht wordt? Welke adviezen zijn deze week veranderd en moeten we bijsturen? Welke activiteiten kunnen we de bewoners nog bieden? Wat doen we als er veel medewerkers ziek worden? Ik kan zo nog wel even doorgaan. Elke dag komen er nieuwe vragen bij.


Vragen en twijfels


Om de collega’s uit de zorg bij te staan, ben ik dan ook 24/7 beschikbaar voor alle vragen rond zorg in deze coronacrisis. Ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen als er in het midden van de nacht iets gebeurt met een bewoner of een begeleider. Daarom heb ik in deze situatie de afspraak gemaakt dat ik voor dringende vragen ook in het holst van de nacht uit mijn bed spring.


Ik merk wel dat er heel wat collega’s met vragen en twijfels zitten. Als directie proberen we hen hierin zo goed mogelijk te begeleiden, maar het is voor iedereen een nieuwe situatie. Contact met het agentschap Zorg & Gezondheid is daarom echt belangrijk. Bij twijfels of om bepaalde procedures af te toetsen, neem ik regelmatig contact met hen op. Ook de behandelende artsen die gekoppeld zijn aan onze woonbuurten spreek ik wekelijks. Net zoals de verantwoordelijken van onze woonbuurten.


Het is voor de gemiddelde mens al moeilijk te bevatten wat dit virus precies met zich meebrengt. Voor onze bewoners wordt het er niet gemakkelijker op

Uniek


We zeggen wel vaker dat al onze bewoners uniek zijn en elk hun eigen behoeften hebben, maar in deze tijden komt dat nog meer naar voren. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een bewoner met gedrags- en emotionele stoornissen (GES) die het virus oploopt? Het is niet voor iedere bewoner zo vanzelfsprekend om over te gaan tot een kamerisolatie. Of in het allerslechtste geval een ziekenhuisopname in isolatie. Zeker niet wanneer je ook te maken krijgt met een GES-problematiek. En hoe leg je dit uit aan de bewoner zelf als de situatie zich voordoet? Het is voor de gemiddelde mens soms al moeilijk te bevatten wat dit virus precies met zich meebrengt. Voor iemand met een verstandelijke beperking wordt dat er niet makkelijker op.


Om al deze mogelijke situaties en oplossingen uit te denken, vind ik het belangrijk om goed af te stemmen met de leefgroepencoördinatoren, de zorgcoördinatoren, de verpleegkundigen, mijn collega-directieleden … Ook niet evident in deze ‘social distancing’-tijden.


We ervaren heel wat solidariteit van bedrijven, ouders, scholen, particulieren ... Echt hartverwarmend!

Positief bekijken


Maar ondanks de angst en het gebrek aan controle dat corona met zich meebrengt, heb ik de afgelopen weken in Ter Heide heel wat solidariteit, warmte en creativiteit zien ontstaan. Voorbeelden zijn zeer divers: medewerkers die nieuwe taken opnemen die noodzakelijk zijn, medewerkers die invallen voor zieken, medewerkers die elkaar motiveren om dag in dag uit het beste van zichzelf te geven, medewerkers en bewoners die opduiken in het VTM Nieuws met een prachtige boodschap … Ik zie elke dag dat onze medewerkers ondanks het virus blijven zorgen, blijven bouwen aan een warme thuis voor onze bewoners in Ter Heide, die onze prioriteit vormen.


Alle medewerkers zien gelukkig de ernst van de situatie in en volgen de maatregelen die we in Ter Heide namen zeer goed op. Elk team doet zijn uiterste best om de leefgroep veilig te houden en te vermijden dat het virus binnensijpelt. Gelukkig gaat dat niet ten koste van de warmte die we in onze organisatie koesteren.


Een collage van medewerkers van Ter Heide met mondmaskers aan

Ondanks de vele vragen, de twijfels en de frustraties die soms oplopen, probeer ik deze crisis ook positief te bekijken. Dit is absoluut geen gemakkelijke situatie voor ouders en familieleden van bewoners, maar ik hoor veel begrip over onze aanpak en de maatregelen die we moeten nemen. Ook de solidariteit die we van heel wat bedrijven, scholen en particulieren mogen ervaren, is hartverwarmend. Heel wat mensen maakten mondmaskers voor onze medewerkers, bedrijven schonken ons beschermingsmaterialen, via netwerking leren we heel wat van andere organisaties, collega’s spreken hun eigen netwerk aan om Ter Heide te steunen …


Contact met ouders


Om alle ouders en familieleden van onze bewoners op de hoogte te houden van hoe we met de situatie omgaan, stemmen we ook wekelijks af met de voorzitters van onze Gebruikersraad. De rest van de ouders informeren we via een wekelijkse brief. Sinds begin april kunnen ze ook via WhatsApp contact opnemen met hun kinderen. Daarvoor zorgde onze ICT-dienst dat er in sneltempo gsm’s werden aangekocht en ingesteld voor élke leefgroep. Ook met ouders van de dagopvang die hun kind nu thuis opvangen, staan we wekelijks in contact. We proberen hen hierbij vanop afstand zo goed mogelijk te ondersteunen.


Medewerkers van verschillende diensten zetten hun beste beentje voor om elkaar te ondersteunen in deze situatie

Medewerkers ondersteunen


Ook onze medewerkers proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen in deze nieuwe situatie. Daarvoor krijgen we heel wat hulp van verschillende diensten. De secretariaatsmedewerkers leiden alles in goede banen, onze economaatsmedewerkers blijven Ter Heide voorzien van de noodzakelijke goederen, medewerkers van de keuken zorgen ervoor dat onze bewoners niks tekortkomen en ondersteunen collega’s bij de bestelling van extra voeding, de personeelsdienst en preventieadviseur staan klaar voor de dagelijkse vragen rond corona, de ICT-dienst zorgde ervoor dat medewerkers die wel kunnen thuiswerken snel een laptop kregen met de juiste programma’s op, medewerkers van het multidisciplinair team springen bij in de leefgroepen om bewoners de nodige activiteiten aan te bieden, samen met de coronacel stellen we maatregelen op en zorgen we voor de naleving hiervan, we pasten ons intranet aan om iedereen via 1 eenvoudige knop snel alle laatste ‘corona-info’ te laten zien, de dames van het onderhoud zorgen voor de nodige hygiënische ondersteuning in de leefgroepen en ook de technische dienst steekt hier een handje voor toe. En als directie proberen mijn collega’s en ik al deze dingen in goede banen te leiden en er te zijn voor vragen van familieleden van onze bewoners en voor onze medewerkers.


Het werk ligt dus zeker niet stil in deze coronatijden. In tegendeel. Maar ik doe er samen met mijn collega’s alles aan om er voor onze bewoners te zijn. Ook in moeilijke momenten.


 

Frank Smits, directeur zorg

 

Comments


bottom of page