top of page

Erkenning VAPH

VAPH-logo-23-05-2017_edited.jpg

Erkenning door het VAPH

Ter Heide biedt rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijk hulp en is erkend als:

 

  • multifunctioneel centrum voor personen met een beperking tot en met 21 jaar  (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) met een meervoudige beperking, die nood hebben aan een specifieke ondersteuning. We bieden verblijf, schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en begeleiding.

  • vergunde zorgaanbieder voor meerderjarigen voor niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning. We bieden woonondersteuning, dagopvang en begeleiding. Je kan deze zorg en ondersteuning betalen met een persoonsvolgend budget (PVB).

 

Erkenning als gemachtigd expert

Ter Heide is erkend als gemachtigd expert: een organisatie die door het VAPH gemachtigd is om gespecialiseerd persoonlijk advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingen in het kader van een hulpmiddelenaanvraag rond ondersteunde communicatie.

Erkenning door het agentschap Opgroeien

Ter Heide biedt woonondersteuning, dagondersteuning en begeleiding aan voor de doelgroep GES+.

bottom of page