top of page

Informatie woon- en leefkosten

De woon- en leefkosten gaan in vanaf 1 januari 2021 en zijn enkel van toepassing op personen met een persoonsvolgend budget, die 21 jaar of ouder zijn en recht hebben op een tegemoetkoming. Om meer inzicht te bieden in hoe we in Ter Heide met dit nieuwe systeem omgaan, stellen we enkele documenten beschikbaar ter consultatie.

Dienstverleningsovereenkomst

De dienstverleningsovereenkomst (IDVO) is de overeenkomst m.b.t. de besteding van het persoonsvolgend budget en de woon- en leefkosten van de gebruiker in het kader van de ondersteuning door Ter Heide. Raadpleeg de algemene IDVO hier:

  • Dienstverleningsovereenkomst woon- en leefkosten gebruiker

  •  

    Bij deze overeenkomst horen enkele bijlage. Deze vindt u hieronder terug:

    Bijlagen die de voorziening zelf kan wijzigen, al dan niet na overleg met de Gebruikersraad

    bottom of page