top of page
Medewerker slaat arm rond bewoner in rolstoel

Aanbod

Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Dat willen we waarmaken in een warme thuisomgeving voor al onze bijzondere bewoners, zowel in onze woonondersteuning en dagopvang als in andere ondersteuningsvormen. De bewoners die we begeleiden hebben vaak bijkomende problemen waardoor hun nood aan zorg en ondersteuning zo groot is dat hun familie thuis niet meer (volledig) zelf voor hen kan instaan. Dat kan gaan van medische problemen, verzorgingsnoden, epilepsie en autisme tot mobiliteitsproblemen, psychische of psychiatrische kenmerken en sociale en/of emotionele kwetsbaarheden.

Over het algemeen kunnen we onze bewoners opdelen in drie groepen:

  1. Bewoners met beperkte verstandelijke mogelijkheden die nood hebben aan een ontwikkelings- en/of handhavingsgerichte ondersteuning en begeleiding, maar die weinig andere ingrijpende problemen ondervinden.

  2. Bewoners die naast hun verstandelijke beperking uitgesproken lichamelijke, medische en paramedische kwetsbaarheden ondervinden.

  3. Bewoners die naast hun beperkte verstandelijke mogelijkheden bijkomende gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen ondervinden.

Ergotherapeut doet een buitenactiviteit met een bewoner

Goede ondersteuning

We vinden het belangrijk onze bewoners de best mogelijke ondersteuning te bieden om hun levenskwaliteit te verhogen. Goede ondersteuning betekent voor ons dan ook vertrekken van het principe van kwaliteit van bestaan, gebaseerd op wat onze bewoners en hun familie essentieel vinden om het fysieke, materiële, sociale en emotionele welzijn te vergroten.

Familie als eerste partner

Vooral het familiale aspect is daarbij belangrijk. Onze visie is dat je bewoners en ouders niet los van elkaar kan zien, omdat er een unieke emotionele band bestaat tussen ouder en kind. We zijn ervan doordrongen dat ouders op basis van heel wat ervaringen hun kind zeer goed kennen. We beschouwen de ouders en familie van onze bewoners dan ook als volwaardige eerste partners in het waarmaken van onze missie. We kiezen daarom voor een gedeelde verantwoordelijkheid en een actieve rol voor ouders in het vormgeven van het ondersteuningsproject.

Zinvolle dagbesteding

Het geluk van onze bewoners vergroten, doen we door hen een zinvolle dagbesteding aan te reiken. De uitdaging hier is activiteiten ontwikkelen die een passend antwoord geven op de wensen en behoeften van de bewoners. Dit kan gaan van aangepaste activiteitenprogramma's en sfeervolle ontmoetingsmomenten tot individuele bezigheden en een stimulerend aanbod op vrije momenten. Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren worden ook schoolse activiteiten aangereikt in Ter Heide of op locatie.

Goede samenwerkingen

In Ter Heide focussen we op de mogelijkheden van elke bewoner, zijn vaardigheden en persoonlijke autonomie in plaats van op zijn beperkingen. Goede ondersteuning betekent kracht en deskundigheid bundelen: van medische, paramedische, sociale en gedragsmatige expertise tot deskundigheid op het gebied van infrastructuur, hulpmiddelen, inzet van medewerkers, beheer van informatie en financiën. We zijn ervan overtuigd dat goede ondersteuning voor onze bewoners enkel mogelijk is door goede samenwerkingen die niet stoppen aan de grenzen van andere disciplines, diensten, afdelingen of organisaties.

Familie als partner
Zinvolle dagbesteding
Goede samenwerkingen
bottom of page