top of page

Web Content Accessibility Guidelines

Ter Heide streeft ernaar een website aan te bieden die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht de omstandigheden en mogelijkheden. Wij streven ernaar ons zoveel mogelijk te houden aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, niveau AA), gepubliceerd door het World Wide Web Consortium (W3C).

 

In deze richtlijnen wordt uitgelegd hoe we web inhoud toegankelijker kunnen maken voor mensen met een handicap. Naleving van deze richtlijnen maakt het web gebruiksvriendelijker voor iedereen. Hoewel Ter Heide ernaar streeft de richtlijnen en normen voor toegankelijkheid na te leven, is het niet altijd mogelijk dit op alle gebieden van de website te doen en we werken er momenteel aan om dit te bereiken.

 

Door de dynamische aard van de website kunnen zich af en toe kleine problemen voordoen omdat deze regelmatig wordt bijgewerkt. Wij zoeken voortdurend naar oplossingen om alle delen van de site op hetzelfde niveau van algemene web-toegankelijkheid te brengen.


Als u opmerkingen en/of suggesties heeft met betrekking tot verbetering van deze website stuur dan een bericht naar dpo@iglimburg.be.

bottom of page