top of page
Op deze zwart-witfoto staan bewoners en medewerkers in de beginjaren van Ter Heide

Geschiedenis

Ter Heide heeft sinds zijn opstart in 1971 niet stilgezeten. Van de beginjaren tot nu was de organisatie continu in ontwikkeling. In de beginjaren startten we als zorginstelling met plaats voor 60-80 kinderen in Genk. Intussen biedt Ter Heide zorg en ondersteuning aan 430 bewoners, verspreid over 4 campussen in Limburg: Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren. Een hele verandering! In een steeds veranderend zorglandschap is het belangrijk om ons voortdurend aan te passen aan de noden en behoeften van onze bewoners. Dat proberen we in Ter Heide steeds waar te maken.

Dit vraagt om continue verandering van onze kant, maar ook van iedereen die met Ter Heide in aanraking komt. Benieuwd naar hoe het allemaal begon en evolueerde? Bekijk dan zeker onze tijdslijn voor een reis doorheen de geschiedenis van Ter Heide.

1971

In de beginjaren gaat Ter Heide door het leven als Medisch Pedagogisch Instituut (MPI). In 1971 opent de eerste opvangplaats in Limburg voor jongens van 0-12 jaar met een zware verstandelijke beperking. Ter Heide biedt op dat moment plaats aan 60-80 kinderen. We kiezen er bovendien voor om niet enkel medische, maar ook pedagogische ondersteuning te bieden. Daaruit ontstaat een klasje Bijzonder Kleuteronderwijs.

1973-1974

Ter Heide blijft groeien en twee jaar later volgen de eerste inschrijvingen voor het semi-internaat. Maar kinderen worden groot. Kleuters worden tieners en al snel blijkt dat de erkenning voor kinderen tot 12 jaar ontoereikend is voor de zorgcontinuïteit van onze bewoners. Dat resulteert in 1973-1974 in een nieuwbouw voor 60 tieners in Genk. Minder dan 5 jaar na de opstart is de maximumcapaciteit van 120 internen al bereikt.

1980

De jaren 80 staan in het teken van een enorme groei en de daarbij horende dynamiek. Er wordt volop gebouwd. Heel wat nieuwe medewerkers worden aangeworven en nieuwe initiatieven leiden tot nieuwe diensten die op hun beurt weer nieuwe gebruiken en tradities introduceren. Zo start in 1980 het Nursingtehuis in Zonhoven. Op 1 jaar tijd groeit het uit tot een campus voor 120 volwassenen die er permanent kunnen verblijven. Zowel de campus in Genk als Zonhoven wordt verdeeld in een aantal woonomgevingen die op hun beurt een aantal huizen omvatten.

Jaren '70
Jaren '80
Op een oude zwart-witfoto spelen enkele bewoners en medewerkers buiten
Een luchtfoto toont de gebouwen van Ter Heide in hun beginjaren
In een zwart-witfoto zitten enkele bewoners samen met een begeleider in een kring op de grond

Jaren 90

Midden jaren 90 blijkt nog maar eens dat het tijd is voor verandering. Ter Heide kiest voor een homogene samenstelling van de leefgroepen. Zo kunnen medewerkers zich toespitsen op de zorg voor bewoners met een vergelijkbare zorgvraag. 3 woonomgevingen zien het levenslicht: een orthopedagogische woonomgeving, een woonomgeving in het teken van medische en paramedische problematiek en een gedragstherapeutische woonomgeving. De eerste bewoners bereiken bovendien de toen spectaculaire kaap van 50 jaar, iets wat bij de start van Ter Heide niet voor mogelijk werd gehouden.

1996

Ter Heide viert de opening van een derde campus in Borgloon.

1999

Campus Tongeren opent zijn deuren. Aan het eind van de eeuw ziet ook de dagopvang ’t Ven het levenslicht in campus Genk.

Jaren '90
Een luchtfoto van de gebouwen van Ter Heide Zonhoven in hun beginjaren

2001

We verdiepen ons inhoudelijk in de drie woonomgevingen van het voorbije decennium en verfijnen onze doelgroep tot 10 subdoelgroepen. Campus Genk viert in 2001 de voltooiing van de laatste verbouwing in de campus. Toch zijn bouwwerken nooit veraf. Onze infrastructuur moet met verschillende evoluties rekening houden. Vooral met de doorstroom van minderjarigen naar meerderjarigen.

2006

De eerste bewoner met een matige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen wordt opgenomen. Een nieuwe doelgroep voor Ter Heide.

2007

De uitbreiding van het Nursingtehuis is eindelijk een feit. Datzelfde jaar wordt de dagopvang in Borgloon in gebruik genomen.

2014

In Borgloon wordt een semi-internaat opgericht voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking.

2016

Ter Heide campus Genk start ook met een aanbod voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking.

2018

De organisatie bekijkt hoe jongeren met een GES +-problematiek ook een plekje krijgen in Ter Heide. Intussen hebben we oude benamingen als ‘MPI’ en ‘Nursingtehuis’ achter ons gelaten en gaan we door het leven als één groot ‘Ter Heide’.

Jaren '00
bottom of page