top of page
Leerkracht buitengewoon onderwijs lacht naar een jonge bewoner met een beperking

Onderwijs

We willen al onze bewoners de kans geven om zich maximaal te ontwikkelen op hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden. Daarom bieden we hen een gevarieerd activiteiten- en therapeutisch aanbod. Voor veel kinderen en jongeren organiseren we daarnaast een onderwijsaanbod op maat. Elk kind heeft immers recht op onderwijs. Om dit te realiseren, werken we samen met verschillende scholen voor Buitengewoon Onderwijs uit de omgeving en dit zowel voor kleuteronderwijs, lager onderwijs als secundair onderwijs.

Hoe het onderwijsaanbod er voor het kind kan uitzien, hangt af van zijn noden en mogelijkheden en van de ondersteuningsvorm die je kiest in Ter Heide. Samen met de onderwijsmedewerkers werken we een aanbod op maat uit. Dit aanbod kan bijvoorbeeld bestaan uit huisonderwijs in de leefgroep, enkele uren per week Onderwijs aan Huis op het domein van Ter Heide of een voltijds schoolaanbod in één van de scholen in de omgeving. De specifieke lesinhoud varieert van ervaringsgerichte activiteiten tot functionele lees- en rekenvaardigheden. Regelmatig organiseren de scholen ook belevingsactiviteiten binnen of buiten Ter Heide.

Enkele keren per jaar overleggen we met de scholen over de specifieke doelstellingen en leeractiviteiten van elk kind. Zo wisselen we informatie uit, ondersteunen we elkaar en werken we samen aan hetzelfde perspectief.

Wil je graag meer informatie over het onderwijsaanbod binnen Ter Heide? Neem dan zeker contact op met een van onze medewerkers.

bottom of page