Een bewoner van Ter Heide maakt een hartjessymbool met zijn handen

Steun ons

Om onze bewoners de beste ondersteuning te kunnen bieden, zijn we steeds op zoek naar extra steun. Elke bijdrage is welkom. Alle opbrengsten worden steeds rechtstreeks benut om het leven van onze bewoners aangenamer te maken. We denken hier bijvoorbeeld zowel aan verbouwingen, als aan de aankoop van specialistische hulpmiddelen, de aankleding van een snoezelruimte of andere materialen om onze bewoners een leuke beleving te bezorgen. Wil jij ons helpen om het leven van personen met een beperking te verrijken? Dat kan op verschillende manieren.

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Steunmogelijkheden

Giften en sponsoring

Om ons financieel te steunen kan je een vrij bedrag storten op ons fiscaal rekeningnummer BE90 0910 1151 4232. Giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervoor ontvang je dan ook een fiscaal attest dat je bij je belastingaangifte kan voegen.

We stellen het ook erg op prijs als personen, groepen of organisaties iets organiseren of creëren en de opbrengst of het resultaat van die inspanning aan ons schenken. Alle initiatieven om iets ten voordele van Ter Heide op touw te zetten zijn ontzettend welkom. Voel jij het kriebelen? Neem dan even contact met ons op om af te stemmen hoe jouw idee gerealiseerd kan worden.

Heb je iets te vieren en wil je liever zelf geen geschenken ontvangen? Dan kan je ook jouw gasten vragen om in de plaats Ter Heide te steunen. Steun je het liefst een concreet project? Het overzicht van onze sponsorprojecten kan je hier raadplegen:

 

Schenkingen

Als je Ter Heide iets wil schenken, maken we samen verdere afspraken over hetgeen je wil schenken. Een schenking heeft meteen effect doordat er een onmiddellijke eigendomsoverdracht naar Ter Heide wordt gedaan. Het voordeel hiervan is dat je hierdoor zelf de meerwaarde van jouw schenking kan ervaren.

 
Ter Heide Trooper

Trooper

Vanaf nu kan je Ter Heide ook steunen door online te shoppen via Trooper: een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je Ter Heide GRATIS steunt met je online aankopen, zonder één euro meer te betalen. Hoe werkt het?

  • Je gaat naar onze pagina op Trooper (https://trooper.be/terheide).

  • Je kiest je shop en klikt op de banner (vb. Coolblue). De link weet dat jij ons wil steunen.

  • Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.

  • De shop betaalt een percentje aan onze organisatie. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop van € 100.

Legaten

De wet maakt het mogelijk om op verschillende manieren jouw nalatenschap op voorhand te regelen. Zo kan je zelfs een goed doel zoals Ter Heide opnemen in jouw regeling. Wanneer je Ter Heide een bepaald bedrag of bezittingen wil nalaten, spreken we van een legaat. Een duo-legaat (waarbij je een deel van je erfenis aan Ter Heide schenkt, op voorwaarde dat de organisatie de erfbelasting van de erfgenamen overneemt) bestaat momenteel niet meer in Vlaanderen.

 

Sinds 1 juli 2021 wordt de schenkbelasting aan goede doelen verlaagd naar 0 %. Jouw legaat komt vanaf nu dus voor de volle 100 % bij Ter Heide terecht. Voor deze datum moest IGL/Ter Heide nog 6,6 % erfbelasting betalen op legaten. Door het nultarief kan je een goed doel nu steunen zonder dat er bijkomende belastingen op betaald moeten worden. Meer informatie over deze mogelijkheid kan je steeds opvragen bij een notaris.

 
 

Overzicht sponsorprojecten

Wil je graag een specifiek project ondersteunen? Neem dan zeker een kijkje in onze lijst met sponsorprojecten. Je kan het project in zijn geheel steunen of een kleine bijdrage doen voor een specifiek project.

Bewegingspad Tongeren

Blijven bewegen is van groot belang voor personen met een
meervoudige beperking. Via een bewegingspad met diverse
toestellen bieden we onze bewoners van Ter Heide campus
Tongeren de mogelijkheid om hun verworven functionele
mogelijkheden optimaal te kunnen gebruiken. Sterker worden, soepel blijven, hun conditie op peil houden en
balansoefeningen kunnen uitvoeren, zijn de doelstellingen van dit pad. Zo helpen we onze bewoners fit en gezond op weg naar een betere kwaliteit van leven. 

Meer informatie over dit sponsorproject? Die vind je in deze sponsorfiche.

Protact Sensit woonbuurt Ven

De Protact sensit is een zetel/zitzak die de zintuigen stimuleert, het lichaam omhult, het lichaamsgevoel verbetert en rustgevend werkt. De punts-gewijze druk van de plastic ballen in de zetel stimuleert
zowel de tastzin als de zintuig-cellen in de spieren en  gewrichten. De stoel bezorgt onze bewoners een geborgen en veilig gevoel. We zetten hem dan ook in voor verschillende doeleinden, zowel voor basale stimulatie en sensorische integratie, als bij kinderen die onrust ervaren of gedragsproblemen hebben.

Meer informatie over dit sponsorproject? Die vind je in deze sponsorfiche.

Voeldozen Zonhoven

In campus Zonhoven willen we in 2021 een snoezelbos realiseren met prikkelarme en prikkelrijke zones. Zo kunnen we een nuttige invulling geven aan een niet-gebruikt stuk bos op ons domein en kunnen we onze bewoners een extra zinvolle dagbesteding bieden. 

Via voeldozen uit eikenhout willen we onze bewoners een leuke extra beleving bieden in dit snoezelbos. Voeldozen zijn houten boxen waarin verschillende materialen gestoken kunnen worden om de tastzin van de bewoners te stimuleren.

Meer informatie over dit sponsorproject? Die vind je in deze sponsorfiche.

 

Ja, ik steun dit project

Ik wil graag dit project steunen:
 
Gerealiseerde sponsorprojecten

Benieuwd naar welke projecten er zoals gerealiseerd worden in Ter Heide of waarom mensen voor Ter Heide kiezen als goed doel? Lees er meer over in onze steunverhalen.

Steun Ter Heide
Steun Ter Heide
Steun Ter Heide
rezinal.png