Een bewoner van Ter Heide maakt een hartjessymbool met zijn handen

Steun ons

Om onze bewoners de beste ondersteuning te kunnen bieden, zijn we steeds op zoek naar extra steun. Elke bijdrage is welkom. Alle opbrengsten worden steeds rechtstreeks benut om het leven van onze bewoners aangenamer te maken. We denken hier bijvoorbeeld zowel aan verbouwingen, als aan de aankoop van specialistische hulpmiddelen, de aankleding van een snoezelruimte of andere materialen om onze bewoners een leuke beleving te bezorgen. Wil jij ons helpen om het leven van personen met een beperking te verrijken? Dat kan op verschillende manieren.

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Steunmogelijkheden

Giften en sponsoring

Om ons financieel te steunen kan je een vrij bedrag storten op ons fiscaal rekeningnummer BE90 0910 1151 4232. Giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervoor ontvang je dan ook een fiscaal attest dat je bij je belastingaangifte kan voegen.

We stellen het ook erg op prijs als personen, groepen of organisaties iets organiseren of creëren en de opbrengst of het resultaat van die inspanning aan ons schenken. Alle initiatieven om iets ten voordele van Ter Heide op touw te zetten zijn ontzettend welkom. Voel jij het kriebelen? Neem dan even contact met ons op om af te stemmen hoe jouw idee gerealiseerd kan worden.

Heb je iets te vieren en wil je liever zelf geen geschenken ontvangen? Dan kan je ook jouw gasten vragen om in de plaats Ter Heide te steunen. Steun je het liefst een concreet project? Het overzicht van onze sponsorprojecten kan je hier raadplegen:

 

Schenkingen

Als je Ter Heide iets wil schenken, maken we samen verdere afspraken over hetgeen je wil schenken. Een schenking heeft meteen effect doordat er een onmiddellijke eigendomsoverdracht naar Ter Heide wordt gedaan. Het voordeel hiervan is dat je hierdoor zelf de meerwaarde van jouw schenking kan ervaren.

 
Ter Heide Trooper

Trooper

Vanaf nu kan je Ter Heide ook steunen door online te shoppen via Trooper: een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je Ter Heide GRATIS steunt met je online aankopen, zonder één euro meer te betalen. Hoe werkt het?

  • Je gaat naar onze pagina op Trooper (https://trooper.be/terheide).

  • Je kiest je shop en klikt op de banner (vb. Coolblue). De link weet dat jij ons wil steunen.

  • Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.

  • De shop betaalt een percentje aan onze organisatie. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop van € 100.

Legaten en duo-legaten

De wet maakt het mogelijk om op verschillende manieren jouw nalatenschap op voorhand te regelen. Zo kan je zelfs een goed doel zoals Ter Heide opnemen in jouw regeling. Dat biedt heel wat mogelijkheden en is ook positief voor alle partijen. Het geeft jou de nodige geruststelling voor wanneer je er niet meer bent, maar ook eventuele erfgenamen ondervinden hier voordeel van.

Wanneer je Ter Heide een bepaald bedrag of bezittingen wil nalaten, spreken we van een legaat. Met een duo-legaat kan je een deel van jouw erfenis nalaten aan Ter Heide. Daardoor moeten je erfgenamen minder successierechten betalen, omdat Ter Heide die kost van hen overneemt. Zo houden jouw erfgenamen netto een groter bedrag over en ontvangt Ter Heide ook een deel. Deze regeling is mogelijk als het legaat ten voordele van Ter Heide groot genoeg is zodat de organisatie zich het betalen van de successierechten kan veroorloven. Meer informatie over deze mogelijkheden kan je steeds opvragen bij een notaris.

 
 

Overzicht sponsorprojecten

Wil je graag een specifiek project ondersteunen? Neem dan zeker een kijkje in onze lijst met sponsorprojecten. Je kan het project in zijn geheel steunen of een kleine bijdrage doen voor een specifiek project.

Omheinde speelweide Tongeren

In campus Tongeren kunnen bewoners genieten van een gezellige belevingstuin. Aan deze tuin grenst een kleine speelweide die nog verdere inkleding vraagt.

De speelweide is bedoeld voor bewoners die graag rondlopen, maar ook begrenzing nodig hebben in functie van hun veiligheid. Ook hen willen we een aangepast ‘spelaanbod’ bieden in de vorm van klein
buitenspeelgoed (bv. muziek-elementen, draaispulletjes, een
ballenbaan, spiegels …) en een bank om even te gaan zitten als ze hier nood aan hebben.

Meer informatie over dit sponsorproject? Die vind je in deze sponsorfiche.

Tuincompartiment Zonhoven

Voor de bewoners in onze GES-groepen (leefgroepen voor personen met gedrags- en emotionele stoornissen) is het belangrijk om regelmatig op zichzelf te kunnen zijn. Liefst gebeurt dit in een veilige, afgeschermde omgeving.

1 van onze bewoners woonbuurt Linde heeft dringend de behoefte om wat meer buiten te kunnen zijn in een omgeving die is afgestemd op zijn noden. Daarom willen we graag zo snel mogelijk starten met de bouw van een afzonderlijk tuincompartiment op het terras voor deze bewoner.

Meer informatie over dit sponsorproject? Die vind je in deze sponsorfiche.

Voeldozen Zonhoven

In campus Zonhoven willen we in 2021 een snoezelbos realiseren met prikkelarme en prikkelrijke zones. Zo kunnen we een nuttige invulling geven aan een niet-gebruikt stuk bos op ons domein en kunnen we onze bewoners een extra zinvolle dagbesteding bieden. 

Via voeldozen uit eikenhout willen we onze bewoners een leuke extra beleving bieden in dit snoezelbos. Voeldozen zijn houten boxen waarin verschillende materialen gestoken kunnen worden om de tastzin van de bewoners te stimuleren.

Meer informatie over dit sponsorproject? Die vind je in deze sponsorfiche.

 

Ja, ik steun dit project

Ik wil graag dit project steunen:
 
Gerealiseerde sponsorprojecten

Benieuwd naar welke projecten er zoals gerealiseerd worden in Ter Heide of waarom mensen voor Ter Heide kiezen als goed doel? Lees er meer over in onze steunverhalen.

Steun Ter Heide
Steun Ter Heide
Steun Ter Heide