top of page

Een mooie nalatenschap

Het geluk van geven

Het geluk van geven

 

In vol vertrouwen

We kunnen in grote mate kiezen hoe we herinnerd willen worden en wat we willen nalaten. Gedurende ons leven handelen we daar dan ook naar. We geven tijd, aandacht en middelen aan wat ons nauw aan het hart ligt. We maken connecties, laten indrukken na, creëren impact en geven gelukjes. Klein of groot. Via je nalatenschap kan je ook blijvend geluk geven. Groot of klein. En je kan zelf beslissen hoe het besteed dient te worden zodat je er ten volle op kan vertrouwen dat de middelen die je nalaat ook worden besteed zoals jij het wenst. 

 

Onze belofte

Zelfs zonder specifieke richtlijnen of bepalingen worden bij Ter Heide alle middelen die worden geschonken via een nalatenschap voor de volle 100% rechtstreeks voor de bewoners ingezet. Je kan er dus ten volle op vertrouwen dat jouw nalatenschap wordt aangewend om geluk te schenken aan onze bewoners. 

Zonder erfbelasting

Daarbovenop besliste de Vlaamse Regering dat sinds 1 juli 2021 goede doelen geen erf- en schenkingsbelasting hoeven te betalen.  Dus alles wat je geeft, komt rechtstreeks bij het goede doel van je keuze terecht. Voor de volle 100%.

Op jouw voorwaarden

Een vast bedrag of een specifiek doel

Je kan bij testament vastleggen hoeveel je wenst te schenken en waaraan je schenking dient besteed te worden. Een schenking via je testament noemt men een legaat. Er zijn verschillende soorten legaten, waardoor je zelf kan bepalen wat en hoeveel je wenst te schenken en waaraan je schenking dient besteed te worden. 

Op jouw voorwaarden

Legaten

 

Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling die je in je testament kan opnemen. Met deze bepaling kan je iets specifieks nalaten aan een goed doel. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook een object, zoals een schilderij, meubelstuk of een huis.

 

Dankzij de beslissing van de Vlaamse Regering dat sinds 1 juli 2021 goede doelen geen erf- en schenkingsbelasting hoeven te betalen komt 100% van je gift rechtstreeks bij het goede doel van je keuze terecht.

Hoe zet ik er één op?

Een legaat is een schenking die je aan je testament toevoegt. Dat gebeurt doorgaans bij de notaris.

Je hebt de keuze uit drie verschillende soorten legaten.

  • Een 'bijzonder legaat' waarin je zelf heel specifiek kan vermelden wat je wenst te schenken (een bepaald bedrag, een schilderij, een deel van de inboedel of een huis enz...). Je kan via dit bijzonder legaat ook specifiek bepalen waarvoor de schenking gebruikt dient te worden. Voor Ter Heide kan dit een bepaalde woonbuurt zijn, of een bepaalde doelgroep (vb. kinderen) of om uitstappen mogelijk te maken, materiaal aan te kopen enz.

  • Verder zijn er ook nog het 'algemeen legaat', waar je je volledige nalatenschap nalaat aan één of meerdere personen of organisaties.

  • En het 'legaat onder algemene titel' waarin je een stuk (vb. enkel de roerende goederen)  of percentage van je nalatenschap schenkt aan één of meerdere personen of organisaties.

Wat zijn legaten?

Meer weten?

Sigrun Jorissen.jpg

Plan een vrijblijvend gesprek in met Sigrun Jorissen, onze fondsenwerver. Zij kan je wegwijs maken en je vragen beantwoorden. Je kan haar rechtsreeks contacteren op 0475/290 172 of een mailtje sturen naar sigrun.jorissen@terheide.be

Meer weten? Nalatenschap
bottom of page