top of page
Een man met een beperking haakt kleurrijke sjaals en dekens

Organisatiestructuur

Onze bewoners de best mogelijke ondersteuning bieden, vraagt om een aangepaste organisatiestructuur. Interdisciplinaire samenwerkingen staan hierbij voorop. Het hart van Ter Heide wordt gevormd door 9 woonbuurten die maximaal zelfstandig werken. In deze woonbuurten ligt de focus op de zorg en ondersteuning voor onze bewoners. De meerderheid van onze medewerkers is hier dan ook actief: leefgroepmedewerkers, hoofdopvoeders, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, artsen, leefgroepen- en zorgcoördinatoren zetten zich elke dag in voor onze bewoners.

De woonbuurten kunnen hun opdracht natuurlijk niet alleen vervullen. Daarom zijn er een aantal ondersteunende diensten die hen hierbij helpen. De logistiek, financiën/ICT, personeel en organisatie en de centrale staf zorg staan ook in voor een kwalitatief bestaan voor onze bewoners. Via nauwe samenwerking spelen zij in op de specifieke noden en behoeften van de bewoners en medewerkers in de woonbuurten.

In de woonbuurt

In Ter Heide willen we onze bewoners niet enkel zorg en ondersteuning bieden, maar ook een warme thuis. Het is voor ons belangrijk dat bewoners zich op hun gemak voelen en gelukkig kunnen zijn in een eigentijdse leefomgeving die is aangepast aan hun noden. Om dit ideaal waar te maken, kozen we voor een herkenbare, kleinschalige woon- en samenlevingsstructuur. Deze bestaat uit negen woonbuurten: 1 in Genk, 6 in Zonhoven, 1 in Borgloon en 1 in Tongeren. De negen woonbuurten omvatten 47 leefgroepen en vormen het hart van Ter Heide.

Organogram Ter Heide

In de leefgroep

In elke leefgroep leven bewoners samen met een gelijkaardig profiel. We willen met deze structuur het huiselijke, de geborgenheid, de privacy en de zelfstandigheid van wonen binnen Ter Heide benadrukken. Benieuwd hoe een leefgroep er vanbinnen uitziet? Neem dan zeker een kijkje in een van onze huizen.

In de samenleving

We streven ernaar onze bewoners een veilige plek te bieden binnen onze organisatie, maar we willen hen ook deel laten uitmaken van de ruimere samenleving. Onze bewoners horen erbij en maken volwaardig deel uit van onze maatschappij. Daarom is het voor ons belangrijk om te blijven werken aan inclusie. Ter Heide streeft naar een samenleving waarin de bewoners en de ondersteuning waar ze nood aan hebben deel uitmaken van de maatschappij en er niet naast staan.

Woonbuurt
Leefgroep
Samenleving
bottom of page