Maatregelen Coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) heeft zich inmiddels ook verspreid in Vlaanderen. In Ter Heide nemen we daarom ook onze voorzorgen. We blijven verder inzetten op preventieve maatregelen. Maar omdat het virus ondertussen verder in opmars is én aangezien wij werken met een zeer kwetsbare groep van personen, nemen wij een aantal extra maatregelen. Dit met als doel het virus zolang mogelijk buiten de muren van Ter Heide te houden en onze meest kwetsbare bewoners maximaal te beschermen. Deze uitzonderlijke situatie vraagt dan ook om uitzonderlijke maatregelen.

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstige ziekten. Veel voorkomende tekenen van infectie zijn koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Alle informatie over de uitbraak van dit virus en de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid vind je terug op deze website.

Bezoek aan Ter Heide

Om een uitbraak van het virus in Ter Heide te voorkomen, nemen we een aantal maatregelen wat bezoeken aan onze campussen en bewoners betreft:

 • In de leefgroepen wordt geen bezoek toegestaan, ook niet van naaste familie. Stagiairs en vrijwilligers die gebonden zijn aan de leefgroep mogen de leefgroep wel bezoeken. De externe zorgverleners van het Wit-Gele Kruis, de tandarts en de leerkrachten van de scholen mogen naar de leefgroep komen om daar hun taak te vervullen, mits zij de door de overheid verspreide hygiënische regels in acht nemen.

 • Wij adviseren ouders om hun kind in Ter Heide te laten. Indien zij hun kind toch wensen te halen in weekend kunnen zij de bewoner niet terug naar Ter Heide brengen tot 3 april. De situatie na deze datum wordt op de voet opgevolgd.

 • Er vinden in deze periode geen mobiele en ambulante begeleiding plaats, geen gesprekken met ouders en geen handelingsplanbesprekingen met ouders.

 • In functie van mogelijke 'contact-tracing' na een eventuele besmetting, vragen wij dat er een register getekend wordt bij toegang van de leefgroepen en de verschillende afdelingen. Iedereen, zowel externe als interne medewerkers die niet in de betrokken leefgroep of afdeling werken, maar deze leefgroep of afdeling toch bezoeken, registreren zich in een register dat in de leefgroep en afdeling ter beschikking is. Het gaat hierbij bv. om externe partners, stagiairs, vaste vrijwilligers, MDT-leden, co-sturing, leefgroepmedewerkers uit andere leefgroepen of andere afdelingen.

 • Voor de hoofdgebouwen geldt dat er maar 1 hoofingang gebruik wordt. De andere ingangen worden gesloten.

 • Medewerkers en andere partners die niet noodzakelijk in een leefgroep moeten zijn, blijven hier ook weg.

Dagopvang

 • De dagopvang blijft enkel open voor de kinderen en jongeren waarvan beide ouders of de alleenstaande ouder werkzaam is in de zorgsector of een andere cruciale sector.

 • Ouders wordt met aandrang gevraagd hun kind zelf te brengen, bij voorkeur niet door de grootouders die 65+ zijn. We vragen hen ook om zich hierbij niet te laten vergezellen door kinderen jonger dan 16 jaar.

 • We vragen ouders van de dagopvang om bewoners aan de voordeur af te zetten en op te halen.

 • Er wordt geen mix van activiteiten georganiseerd tussen bewoners van de dagopvang en de bewoners van de andere leefgroepen (bv. atelierwerking, paardrijden).

 • Tot en met 3 april staan we geen logeren en geen flexibele opvang toe.

Activiteiten en evenementen

 • Onze bewoners nemen geen deel aan externe activiteiten en evenementen samen met externen (bv. zwemmen, winkelen, bioscoopbezoek …). Alle vakanties met bewoners worden geannuleerd.

 • Onze bewoners die extern naar school gaan, blijven voorlopig in de leefgroep. Onderwijs in de campus zelf, waar alleen bewoners van Ter Heide bij betrokken zijn, gaat wel nog steeds door waar mogelijk.

 • Alle grote activiteiten en evenementen georganiseerd door Ter Heide worden geannuleerd of indien mogelijk uitgesteld (bv. kienavond, carnaval, muziekcafé, belevingstheater …).

 • Er worden voorlopig geen activiteiten met de bus of auto georganiseerd. Bewoners mogen de campus enkel verlaten om te wandelen of te fietsen.

 • Er worden met bewoners geen winkels of cafés bezocht.

 • De feestzaal en sportzalen worden niet meer gebruikt door externe bezoekers. Geplande sportactiviteiten en feestjes worden geannuleerd.

Ter Heide
 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

Genk

Klotstraat 125

3600 Genk

Tel.: 089 32 39 30

Zonhoven

Jacob Lenaertsstraat 33

3520 Zonhoven

Tel.: 011 81 94 00

Borgloon

Brikhof 68

3840 Borgloon

Tel.: 012 74 35 49

Tongeren

Baversstraat 32

3700 Tongeren

Tel.: 012 39 83 80

Ter Heide