top of page
Woonondersteuning

Woonondersteuning

Een groot deel van onze dienstverlening focust op woonondersteuning (verblijf) voor kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Verblijf is de ondersteuningsvorm met overnachting en opvang tijdens de ochtend- en avonduren. Het merendeel van onze bewoners woont verspreid over de 4 campussen van Ter Heide in Borgloon, Tongeren, Genk of Zonhoven. Ons streefdoel is personen met een meervoudige beperking professionele ondersteuning aanbieden in een warme thuisomgeving en hen het nodige comfort verzekeren in een eigentijdse en gebruikersgerichte infrastructuur, waarin aan alle noden voorzien wordt.

We streven hierbij naar continue zorggarantie: 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur. Hiervoor werken we samen met externe partners om een antwoord te kunnen bieden op elke complexe zorgvraag. Van deze ondersteuningsfunctie kan deeltijds of voltijds gebruikgemaakt worden. Een residentieel verblijf (24 uur op 24 uur) combineert de ondersteuningsvorm verblijf met onderwijs op maat.

Vragen? Neem contact met ons op:

Jonge bewoner van Ter Heide leert lopen

< 21 jaar

Opgroeien vormt voor elk kind een uitdaging. Bij een kind met een speciale zorgvraag is deze uitdaging nog groter. Een ouder van een baby, peuter, kleuter, kind of jongere met een beperking wil het beste voor zijn opgroeiend kind. Net als elke ouder, wil hij hen maximale kansen op zelfontplooiing bieden. Ter Heide wil de partner zijn waarmee ouders de zorg, de opvoeding, de verantwoordelijkheid en alle vragen over hun kind kunnen delen.

< 21 jaar

Tijdens deze drukke ontwikkelingsperiode bouwen we samen met ouders en een multidisciplinair team op maat van het kind de gepaste ondersteuning uit over verschillende levensdomeinen. Onze focus in deze levensfase is de individuele ontwikkeling van het kind. We vinden het belangrijk hiervoor samen te werken met de ouders. In Ter Heide respecteren we de unieke samenstelling van elk gezin en zien we onszelf als partner van ouders, familie en vrienden in de zorg voor het kind.

> 21 jaar

Ondanks dat kinderen fysiek volwassen worden, blijft betrokken, beschermende en ondersteunende zorg erg nodig. In deze levensfase focussen we op het realiseren van de hoogst mogelijke levenskwaliteit van elke persoon. En dat een heel leven lang. Een multidisciplinair team bouwt hiervoor samen met ouders en familieleden op maat van de volwassene de gepaste ondersteuning uit over verschillende levensdomeinen. Zo garanderen we een aangepast zorgaanbod voor élke levensfase. Zinvolle dagbesteding op maat en het geluk van de volwassene staan hierbij centraal.

Bewoner van Ter Heide zit in een rolstoel, omringd door voetballen
> 21 jaar
bottom of page