top of page

Andere ondersteuningsvormen

In Ter Heide staan we ook open voor personen met een meervoudige beperking die slechts voor korte tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarom voorzien wij professionele ondersteuning voor kortdurende begeleiding, logeren en rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), ook tijdens (school)vakanties en weekenden.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor minderjarigen en volwassenen die maar af en toe handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben. Om van deze ondersteuning te genieten is er geen goedkeuring nodig van het VAPH en kan je rechtstreeks bij ons terecht.

 

In Ter Heide bieden we de volgende ondersteuningsfuncties aan:

 • Dagondersteuning: hierbij bieden we tussen 10.00 en 16.00 uur een gevarieerd dagprogramma aan in onze dagopvang. Het is natuurlijk ook mogelijk om halve dagen te komen. Hierbij wordt eigen vervoer voorzien om naar onze dagopvang te komen.
   

 • Woonondersteuning: hierbij bieden we opvang met overnachting aan. De eerste dag start om 15.00 uur en de laatste dag keert de persoon met een beperking terug naar huis om 10.00 uur. Is langere opvang toch gewenst? Geen probleem, dan wordt dit in onderling overleg afgesproken.

 

Rechtstreeks
Niet rechtstreeks

Niet rechtstreeks toegankelijke hulp

Om gebruik te maken van deze ondersteuning, is er wel goedkeuring van het VAPH nodig. Ter Heide biedt verschillende ondersteuningsvormen aan voor kinderen en volwassenen:

< 21 jaar

 • Logeren: een mogelijkheid om tijdelijk ondersteuning in te roepen is via de logeerfunctie. Deze omvat steeds een overnachting en is beperkt tot 30 kalenderdagen op jaarbasis.

 • Crisisopvang: een plotse ziekenhuisopname, een overlijden of een andere onverwachte situatie kunnen ertoe leiden dat ouders hun kind even moeten loslaten. Zij kunnen dan een beroep doen op onze crisisopvang.

> 21 jaar

 • Kortdurende opvang: ouders of familieleden die ervoor kiezen om hun kind thuis op te vangen, maar die tijdelijk ondersteuning vragen tijdens de vakanties, de weekends of na school, kunnen gebruikmaken van kortdurende opvang. Dit kan zowel overdag als in combinatie met een overnachting. Kortdurende opvang is beperkt tot 70 kalenderdagen op jaarbasis.
   

 • Logeren: een andere mogelijkheid om tijdelijk ondersteuning in te roepen is via de logeerfunctie. Deze omvat steeds een overnachting en is beperkt tot 30 kalenderdagen op jaarbasis.

 • ​Crisisopvang: een plotse ziekenhuisopname, een overlijden of een andere onverwachte situatie kunnen ertoe leiden dat ouders hun kind even moeten loslaten. Zij kunnen dan een beroep doen op onze crisisopvang.
   

 • Persoonlijk assistentiebudget (PAB): kan je combineren met dagopvang en/of logeren.

Wil je graag meer informatie over ons aanbod en de voorwaarden waaraan je moet voldoen? Neem contact op met een van onze medewerkers.

2 broers met een verstandelijke beperking omarmen elkaar

Adviesverlening ondersteunende communicatie

Erkenning als gemachtigd expert

Ter Heide is erkend als gemachtigd expert: een organisatie die door het VAPH gemachtigd is om gespecialiseerd persoonlijk advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingen in het kader van een hulpmiddelenaanvraag rond ondersteunde communicatie.

Omschrijving expertise

Ter Heide biedt ondersteuning bij vragen rond ondersteunde communicatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een meervoudige beperking, al dan niet in combinatie met een gedragsproblematiek of autismespectrumstoornis. Je kan bij ons terecht voor de niveaubepaling van de communicatie en advies rond ondersteunende communicatie (bv. gebruik van communicatiekaarten en –mappen, dagschema’s, spraakcomputers, tablets …).

Regio waarbinnen we op verplaatsing kunnen komen

Provincie Limburg (vestigingen in Genk, Zonhoven, Tongeren en Borgloon)

Afspraak maken en contact

Wil je graag meer informatie over onze adviesverlening rond ondersteunende communicatie of wil je hierrond een afspraak maken? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Meer informatie

Ter Heide Modem

MODEM

Meer informatie over de kostprijs van adviesgesprekken met een Modem expert vind je via deze link.

Adviesverlening
bottom of page