top of page

Open opvangplaats
Tongeren

Woonondersteuning voor een meerderjarige bewoner in Tongeren

Belangrijke accenten in de ondersteuning

Wanneer je in Ter Heide ondersteuning krijgt, mag je alvast zeker zijn van deze belangrijkste accenten. We bieden een warme thuis:

Man kijkt lachend in de camera
 • waar jij CENTRAAL staat en jezelf mag zijn,
   

 • waar gefocust wordt op jouw talenten en mogelijkheden,
   

 • waar je ouders/vertegenwoordigers mee beslissen en participeren in jouw ondersteuning,

 • waar een ervaren multidisciplinair team klaarstaat om je te ondersteunen op maat en dit over de verschillende levensdomeinen heen,

 • waar er aandacht is voor jou als persoon en waar je zelf keuzes kan maken, waar mogelijk,

 • waar wij zorgen voor een aangepaste dagbesteding met leuke activiteiten. We zoeken hierbij naar een goede balans tussen activering op maat, rustmomenten en andere tijdinvulling op basis van jouw noden,

 • waar we expliciet aandacht besteden aan contact opbouwen en basale stimulatie, geïntegreerd in de verzorgingsmomenten (bv. sfeerbaden, snoezelruimte in de leefgroep, …),

 • in een sfeervolle omgeving met specifieke aandacht voor (correct gebruik van) bijzondere hulpmiddelen (bv. snoezelruimte met verhoogde ligparken, aangepaste bedden, omheind terras, opvolging van orthopedische materialen …).

We hebben mogelijk een plaats voor jou in Henis 5 in Tongeren

Ter Heide heeft momenteel een open plaats in een leefgroep woonondersteuning met 8 andere volwassenen met een diepe of ernstige verstandelijke beperking (leeftijdsbereik van 24-67 jaar). Jij:

 • bent een persoon met een diepe of ernstige verstandelijke beperking, zonder nood aan specifieke medische zorgen of specifieke gedragsondersteuning.

 • hebt (intensieve) ondersteuning nodig voor je basisverzorging (persoonlijke hygiëne, maaltijden).

 • hebt nood aan toezicht i.f.v. veiligheid, zodat je niet onbewust kan wegdwalen van je woonomgeving.

 • kan functioneren in groep en vindt het niet erg als anderen spontaan naar je toekomen. Toch heb je ook nood aan momenten van alleen zijn.

 • wenst ondersteund te worden bij activiteiten op jouw maat, zowel individueel als in groep.

Heb je interesse? Wil je graag eens langskomen?

Contacteer ons gerust om eens af te spreken of vul onderstaand invulformulier in en wij helpen je verder.

Invulformulier

bottom of page