We doen er alles aan om onze bewoners gelukkig te maken en hun kwaliteit van bestaan voortdurend te verbeteren door onvoorwaardelijk in te spelen op hun specifieke verwachtingen, wensen en noden.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Holistische en multidisciplinaire benadering

Binnen Ter Heide zien we onze bewoner als een totale mens en hebben we oog voor zijn totale bestaan. We hebben aandacht voor alle levensdomeinen en focussen op zijn mogelijkheden, vaardigheden, persoonlijke autonomie in plaats van op zijn beperkingen. Het eenzijdig benaderen van onze bewoners vanuit één invalshoek is voor ons synoniem aan afnemende kwaliteit of minder goede ondersteuning.

Goede ondersteuning betekent voor ons het bundelen van krachten en deskundigheden. Goede ondersteuning wordt niet alleen bepaald door medische, paramedische, sociale en gedragsmatige expertise. Goede ondersteuning wordt ook bepaald door deskundigen op het gebied van infrastructuur, hulpmiddelen, inzet van medewerkers, beheer van informatie en financiën. We zijn er dus van overtuigd dat goede ondersteuning voor onze bewoners maar mogelijk is mits een goede samenwerking die niet stopt aan de grenzen van andere disciplines, diensten, afdelingen of organisaties.

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane