top of page

Masterplan

Gezien de ouderdom van onze bestaande woningen en de gewijzigde zorgvraag van onze bewoners, beslisten we in 2015 om een masterplan op te stellen zodat de campussen Genk en Zonhoven binnen aanzienlijke termijn vernieuwd worden.

Fase 1

De gebouwen in campus Genk dateren van eind jaren 70. De oudste gebouwen in campus Zonhoven zijn van begin jaren 80. Intussen voldoen deze gebouwen niet meer qua bouwtechnisch comfort en voldoen de lokalen voor onze bewoners niet meer aan de opgestelde eisen. Daarom hebben we in 2015 een masterplan ontworpen, zodat we in 4 fases deze 2 campussen kunnen vernieuwen.

 

Deze verschillende fases zijn nodig omdat we niet meteen de ruimte hebben om 10 nieuwe woonbuurten tegelijk te bouwen. We bouwen dus eerst enkele woningen, zodat oude afgebroken kunnen worden en op hun beurt ruimte creëren voor nieuwe woningen. Bijkomend kunnen we op deze manier de campussen specifiek per doelgroep opbouwen. Hierbij zullen we in Zonhoven maximaal inzetten op inclusie door ook ons middenplein open te stellen voor bezoekers. Zo blijven onze bewoners in Genk toch meer beschut voor prikkels van buitenaf en blijft de campus omsloten door de mooie bossen.

Fase 1

Een tekening die de eerste fase van het masterplan uitbeeldt

De eerste fase van het masterplan is al een tijdje afgerond. Deze situeerde zich in campus Zonhoven. Hier werden 4 woningen voor minderjarigen gebouwd langs de Dennenweg en een dagcentrum met 6 leefgroepen langs de Jacob Lenaertsstraat. In januari 2020 verhuisden onze bewoners van campus Genk naar de nieuwe woningen in Zonhoven. Meer weten over deze fase? Lees er alles over in deze blogpost.

Fase 2

Een tekening die de tweede fase van het masterplan uitbeeldt

Deze fase zal in beide campussen tegelijk doorgaan. In Zonhoven zullen 2 woonbuurten meerderjarigen (Eik & Berk) verhuizen. De Eik zal verhuizen naar de Vennenstraat en de Berk naar de Kruisstraat (langs de feestzaal). In Genk zullen de eerste nieuwe woningen (woonbuurt Heuvel) gebouwd worden op de ontboste zone achter het hoofdgebouw.

Tijdslijn/stand van zaken

Februari 2022

Einddatum aanbesteding.

2024

Voorziene ingebruikname gebouwen.

Fase 2

Fase 3

Schematische plannen verhuis woonbuurt

In deze fase bouwen we een tweede woonbuurt in campus Genk: de Linde. In Zonhoven zal het oude hoofdgebouw in de Jacob Lenaertsstraat plaats maken voor woonbuurt Woonerf. Deze leefgroep bevindt zich momenteel nog aan de overzijde van onze site.

Tijdslijn/stand van zaken

2024

Voorziene start van de werken.

2026

Voorziene afronding van de werken.

Fase 3

Fase 4

De laatste fase focust op de bouw van het nieuwe Ter Heide hoofdgebouw in Zonhoven en de laatste woonbuurt: Spar. Om onze mogelijkheden in de toekomst nog wat open te houden, is deze fase is nog niet volledig uitgewerkt. Op deze manier houden we onze opties open wat betreft zorgvragen van onze bewoners, maar ook wat infrastructurele eisen van de organisatie betreft. Zodra fase 3 in uitvoering gaat, zal deze fase ontworpen worden om de fases van uitvoer op elkaar te laten aansluiten.

Tijdslijn/stand van zaken

 

Timing nog te bepalen

Voorziene start van de werken.

Fase 4
bottom of page