top of page
 • Cash/voucher: welke formules zijn er?
  Cash: hiermee kan je je ondersteuning zelf organiseren. Deze formule wordt vooral gebruikt voor mensen die hun zorg thuis willen organiseren, maar je kan er ook in Ter Heide van gebruikmaken. Voucher: deze dient om je ondersteuning bij een door het VAPH vergunde voorziening te betalen. Een voucher is een soort bon of cheque, waarmee je terechtkan in een voorziening voor opvang of begeleiding. Je kiest zelf welke voorziening jouw voorkeur heeft. Het VAPH zorgt dan voor de betaling van de kosten voor deze voorziening. Een budget in een voucher hoef je dus niet zelf te beheren. De combinatie van cash en voucher bestaat ook. Je krijgt dan een deel van je budget in cash en een ander deel als voucher. Het cashgedeelte dient dan voor de thuisondersteuning en de voucher voor ondersteuning in een voorziening.
 • Wat moet ik doen als mijn ondersteuningsvraag fundamenteel wijzigt? Krijg ik automatisch extra budget?
  Je krijgt niet automatisch extra budget toegewezen. Bij een wijziging van je ondersteuningsvraag en/of wijziging van je ondersteuningsnood (vb. iemand zonder fysieke beperking krijgt er toch een) kan je best contact opnemen met je mutualiteit om de procedure ‘Ondersteuningsplan’ op te starten. Samen met de maatschappelijk werker van jouw woonbuurt kan je in de tussentijd bekijken welke rol Ter Heide kan spelen om je in afwachting van de budgettoekenning te ondersteunen.
 • Moeten we aanwezigheidsdagen vastleggen?
  Ja. Ter Heide zal hier wel enige flexibiliteit in toelaten, bv. een ouder is ziek en de bewoner kan tijdelijk niet naar huis. In overleg kunnen we afspreken dat men een bepaalde periode elke dag komt en dat men nadien de bewoner bv. wat meer naar huis laat gaan. Uiteraard dient dit steeds goed afgestemd te worden met de betrokken leefgroep. We gaan ervan uit dat men op jaarbasis binnen de gemaakte afspraken inzake aanwezigheid blijft.
 • Ik heb een aanvraag voor budget lopen. Kunnen jullie mij de prijs voor verblijf en dagondersteuning doorgeven?
  Ja, dat is mogelijk. Hiervoor kan je contact opnemen met een van onze medewerkers.
 • Wat gebeurt er indien een vraag van een ouder niet omgezet kan worden in een doelstelling?
  De maatschappelijk werker is de stem van de ouder tijdens het handelingsplanoverleg. Wanneer een vraag of een voorstel van de ouder niet omgezet kan worden in concrete doelstellingen, zal de maatschappelijk werker dit voldoende beargumenteerd terugkoppelen aan de ouder. Hierdoor is het voor alle partijen duidelijk wanneer en waarom een vraag niet omgezet kan worden in een doelstelling.
 • Hebben jullie open plaatsen?
  Het beschikbaar aanbod kan je steeds terug te vinden op: https://www.terheide.be/open-opvangplaatsen
 • Ik sta (al heel lang) op de wachtlijst. Wanneer komt er perspectief naar instroom?
  Personen die op de wachtlijst staan krijgen persoonlijk bericht zodra er een open plaats is waarvoor zij in aanmerking komen.
 • Kan ik mijn kind bezoeken? Gebeurt dit in de leefgroep of is er een bezoekruimte?
  Je kan je kind bezoeken in de leefgroep nadat je dit hebt doorgegeven aan de leefgroep en indien dit geen probleem vormt voor medebewoners. Wel vragen we om rekening te houden met eetmomenten, want tijdens eetsituaties worden de bewoners niet graag gestoord. Indien op bezoek gaan in de leefgroep toch niet mogelijk is, kan je met de medewerkers van de leefgroep op zoek gaan naar een andere ruimte waar het bezoek wel kan doorgaan.
 • Hoe word ik lid van de Gebruikersraad?
  Je kan je vraag melden aan de maatschappelijk werker van jouw woonbuurt en zij/hij zal dit doorgeven aan de Gebruikersraad. Per woonbuurt dienen er 2 vertegenwoordigers te zetelen in de Gebruikersraad. Om de vier jaar organiseren wij een verkiezing.

Veelgestelde vragen

bottom of page