Door ons open te stellen voor invloeden van buitenaf en in dialoog te treden met externe partners trachten we de ondersteuning ten aanzien van onze bewoners steeds te verbeteren en bij te dragen aan een betere samenleving voor mensen met een beperking.

Ter Heide heeft 5 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Over de grenzen van de organisatie

We zijn er in de eerste plaats om onze bewoners een goed leven en een betere toekomst aan te bieden. Met alle medewerkers van Ter Heide streven we deze doelstelling na. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat er buiten Ter Heide heel wat mensen en groepen van mensen zijn die ons kunnen helpen om van Ter Heide een nog betere plek te maken voor onze bewoners.

We willen dan ook met een open vizier kijken naar mensen en organisaties buiten Ter Heide. We geloven er sterk in dat we de zorg voor en de ondersteuning van onze bewoners kunnen verbeteren door het op gang brengen van interactie en dialoog met externe partners of netwerken. Hierdoor wordt het mogelijk om nieuwe meningen, kennis en inzichten in de organisatie te introduceren en kunnen we alert en gepast reageren op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane