Dankzij de erg gewaardeerde steun en inzet van vele vrijwilligers, vrienden en sympathisanten kunnen we net dat tikkeltje meer doen om onze bewoners gelukkig te maken.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Steun aan Ter Heide

Omdat onze ambities op vlak van het optimaal ondersteunen van onze bewoners verder reiken dan hetgeen met de voorziene subsidies mogelijk is, zijn we continu op zoek naar bijkomende middelen. We organiseren daarom verschillende activiteiten. Maar we kunnen gelukkig ook rekenen op heel wat mensen en groepen van mensen die een bijdrage willen leveren op financieel of materieel vlak.

Je mag er zeker van zijn dat alle opbrengsten steeds rechtstreeks benut worden om het leven van onze bewoners aangenamer te maken. We denken hier bijvoorbeeld zowel aan verbouwingen, als aan de aankoop van specialistische hulpmiddelen, een ballenbad, luchtkasteel, jacuzzimatras of de aankleding van een snoezelruimte.

Om ons financieel te steunen kan je een bedrag storten op rekeningnummer BE90 0910 1151 4232. Giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar en hiervoor ontvang je een fiscaal attest.

We stellen het ook erg op prijs als personen, groepen of organisaties iets organiseren of creëren en de opbrengst of het resultaat aan ons schenken. Alle initiatieven om iets ten voordele van Ter Heide op touw te zetten zijn ontzettend welkom.

Bovendien is het mogelijk om bij overlijden, via een vooraf opgesteld testament, een bepaald bedrag of bezittingen aan Ter Heide na te laten. In sommige gevallen is het mogelijk om jouw vermogen gedeeltelijk aan Ter Heide na te laten, zonder dat de wettelijke erfgenamen er nadeel van ondervinden. Doordat ze minder successierechten moeten betalen erven ze netto meer (duo-legaat).

Bekijk folder

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane