Het woord "Gezel" dekt binnen Ter Heide meerdere ladingen.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

De Gezellen geschiedenis

Wat is een Gezel?

Het woord “Gezel” dekt
binnen Ter Heide meerdere ladingen. Zo kennen we de “Stuurgroep Gezellen”, een groep ouders, familieleden, sympathisanten die allerlei initiatieven, gericht op fondsenwerving, steunen en organiseren.Gemakshalve worden ook personen en instellingen die los van de Stuurgroep een bijdrage leveren om infrastructurele en andere materiële noden in Ter Heide in te vullen, eveneens “Gezellen” genoemd. Om het helemaal ingewikkeld te maken, kregen ook de kunstwerken, die speciaal gecreëerd werden om de Gezellen te onderscheiden de naam “Gezel”.

Het zijn deze laatste Gezellen, 18 prachtige aquarellen van de hand van Tejo Van den Broeck, die in de Gezellenstraat, campus Genk, te bewonderen zijn tijdens de gewone werkuren.

Geschiedenis van de Stuurgroep Gezellen

Op 6 mei 1967 wordt de “Intercommunale maatschappij voor hulp aan Gehandicapten en Jeugdbescherming in Limburg” opgericht. Deze intercommunale start in 1970 in Midden-Limburg met de uitbouw van Ter Heide, een centrum dat mensen met een diep en ernstig meervoudige verstandelijke beperking ondersteunt.

Om financiële middelen te verwerven die onontbeerlijk zijn om verder te kunnen evolueren en uit te breiden, start in 1985 de Stuurgroep “Reconversie”. Dit is een groep mensen bestaande uit personeelsleden, ouders, familie, vrienden en sympathisanten die Ter Heide een warm hart toedragen. Onder het motto “Wij bouwen een huis voor Ter Heide” organiseren of ondersteunen zij initiatieven, voornamelijk gericht op fondswerving om alzo infrastructurele noden van de instelling in te vullen.

In 1990 wordt de Stuurgroep “Reconversie” omgedoopt tot de Stuurgroep “Gezellen”. Allerhande grote en minder grote initiatieven worden op touw gezet of mede ondersteund door de Gezellen, gaande van rommelmarkten, kunstbeurzen, eetfestijnen, sportevenementen tot muziekhappenings, viswedstrijden, modeshows, kaart- en kienavonden, …

Het ontstaan van de allereerste Gezel

In 1990 rees, onder impuls van de leden van de Stuurgroep Gezellen, het idee om sympathisanten die Ter Heide financieel wilden ondersteunen, te bedanken met een soort oorkonde.
Hiertoe werd er contact gelegd met Tejo Van den Broeck, een bevriende kunstenaar. In het samenspel dat volgde tussen Tejo Van den Broeck en Jan Maesen, één van de bezielende leden van de Stuurgroep, ontstond “De Gezel”. Inspiratie werd gehaald in de afbeelding van Guido Gezelle, die toen op de briefjes van 5000 frank stond.

In plaats van een oorkonde creëerde Tejo een echt kunstwerk, met een briefje van 5000 frank centraal. De eerste Gezel was geboren. Het werd een enorm succes. De 200 exemplaren die gedrukt werden, waren snel de deur uit. Waarop een reeks Gezellen volgde, intussen al zeven in aantal, allemaal unieke schilderijen van de hand van Tejo.

De Gezellenstraat: een unieke verzameling van 18 kunstwerken

Naast deze 7 Gezellen creëerde Tejo nog 11 andere prachtige kunstwerken voor Ter Heide. Deze werken zijn gelinkt aan ereleden en grote initiatieven, die meer dan 25 000 euro opleverden voor Ter Heide. Elk kunstwerk verwijst naar een specifiek initiatief. Een wandeling door de Gezellenstraat is een wandeling door het activiteitenaanbod ondersteund door de Stuurgroep Gezellen: de fietssponsortocht Detroit-New Orleans, het banket in samenwerking met Felix Alen, de fietssponsortochten van de Jokers, de kalendertegelacties in samenwerking met Mosa,25 jaar ouderwerking, de filmcreaties van Rik Spaepen, de Sinterklaasacties van Ford Genk.

Tejo Van den Broeck

Tejo Van den Broeck werd geboren te Mol op 15 juli 1943. Nà het lager secundair onderwijs afgerond te hebben, ging hij kunstonderwijs studeren te Hasselt aan het Provinciaal Hoger Instituut Atelier Schilderen bij Vincent Van den Meersch. Vanaf 1972 was hij verbonden als leraar aan diverse opleidingsinstituten waaronder het Stedelijk Hoger Instituut voor Visuele Communicatie en Vormgeving te Genk; de Katholieke Hogeschool Limburg (Hasselt) en de Media en Design Academie te Genk. Vooral in het aquarel-schilderen heeft hij zijn loopbaan als kunstenaar uitgebouwd, onder andere door deel te nemen aan tal van workshops in binnen- en buitenland.

In de periode van 1966 tot 2010 heeft Tejo deelgenomen aan gerenommeerde wedstrijden op wereldniveau en wist hij diverse prijzen en medailles in de wacht te slepen. Naast de “Gezellen” - kunstwerken die hij voor Ter Heide ontwikkelde - heeft Tejo een aantal realisaties gecreëerd op verzoek van diverse instanties.

Tejo maakt zijn werken graag toegankelijk voor het grote publiek door ze ten toon te stellen op individuele en groepstentoonstellingen. Wegens zijn grote verdienstelijkheid op artistiek vlak, haalt Tejo Van den Broeck regelmatig de media: krantenartikels, vermelding in catalogi, …

Zie ook: http://users.telenet.be/TejoVandenBroeck/

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane