top of page

Open opvangplaats
Zonhoven

Woonondersteuning voor een minderjarige bewoner in Zonhoven

Belangrijke accenten in de ondersteuning

Wanneer je in Ter Heide ondersteuning krijgt, mag je alvast zeker zijn van deze belangrijkste accenten. We bieden een warme thuis:

Woonondersteuning minderjarige bewoner in Zonhoven
 • waar jij CENTRAAL staat en jezelf mag zijn,
   

 • waar gefocust wordt op jouw talenten en mogelijkheden,
   

 • waar je ouders/vertegenwoordigers mee beslissen en participeren in jouw ondersteuning,

 • waar een ervaren multidisciplinair team klaarstaat om je te ondersteunen op maat en dit over de verschillende levensdomeinen heen,

 • waar we maximaal jouw ontwikkeling stimuleren in een individueel aangepaste autismevriendelijke omgeving,

 • waar we ondersteunende communicatie (visualisaties) en structuur op maat aanbieden,

 • waar aangepast onderwijs en therapie wordt ingezet als methodiek ter vervanging van een niet-aangepaste schoolomgeving,

 • waar dagbesteding op maat wordt aangeboden waarbij behoud van vaardigheden centraal staat en waarbij de nadruk wordt gelegd op zinvolle vrijetijdsbesteding, maatschappelijke inclusie en voorbereiding op volwassenheid.

We hebben mogelijk een plaats voor jou in Huis 1-2 in Zonhoven

Ter Heide heeft momenteel een open plaats in een leefgroep 'permanent verblijf' voor kinderen en jongeren met een hoge nood aan structuur en prikkelreductie (auti-aanpak). De bewoners in Huis 1 en Huis 2 hebben maar zeer beperkt nood aan activiteiten in groep en vinden rust in prikkelarme compartimenten.

Bewoners hebben naast hun verstandelijke beperking ook een psychische kwetsbaarheid, zoals een autismespectrumstoornis of mild probleemgedrag. Door een pedagogische aanpak volledig op maat van elke bewoner kunnen we hen ook hierin ondersteunen. Kinderen/jongeren in deze leefgroepen hebben geen uitgesproken medische zorgvraag.

Om tegemoet te komen aan de specifieke zorgvragen van deze kinderen en jongeren hebben de begeleiders kennis van de belangrijkste pedagogische kaders (o.a. ASS, Emotionele Ontwikkeling, Stress-balansmodel, …).

Heb je interesse? Wil je graag eens langskomen?

Contacteer ons gerust om eens af te spreken of vul onderstaand invulformulier in en wij helpen je verder.

Invulformulier

bottom of page