Goede ondersteuning voor onze bewoners is maar mogelijk als er een optimale samenwerking is tussen medewerkers die gemotiveerd en competent zijn.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Een divisiestructuur

Samenwerking tussen woonbuurten en ondersteunende diensten

Het nastreven van een optimale kwaliteit van bestaan voor onze bewoners vraagt om een aangepaste inrichting van de organisatie. Er is gekozen voor een divisiestructuur waarbij het zwaartepunt ligt bij acht woonbuurten die maximaal zelfstandig werken.

De woonbuurten met daarbinnen de leefgroepen vormen het hart van Ter Heide. Daar wordt immers het wezenlijke verschil gemaakt voor de bewoners en hun netwerk. De cruciale bevoegdheden in functie van het creëren van een kwalitatief bestaan voor de bewoners liggen m.a.w. zo diep mogelijk in de organisatie, zo dicht mogelijk bij de bewoners.

De woonbuurten kunnen hun opdracht echter niet op zichzelf waarmaken. Ze worden om die reden enerzijds aangestuurd door een directeur zorg en anderzijds bijgestaan door enkele ondersteunende afdelingen. Deze ondersteunende afdelingen, met name de domeinen logistiek, financiën/ICT, personeel en organisatie en centrale staf zorg zijn evenzeer mee verantwoordelijk voor het eindresultaat van een kwalitatief bestaan van de bewoners. De ondersteunende diensten staan samen met de verantwoordelijken van de woonbuurt in voor het beleid binnen de woonbuurt. Ze ondersteunen en helpen de woonbuurtteams en dit vanuit een visie van een rechtstreekse en solide samenwerking.

Bekijk organogram

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane