Goede ondersteuning voor onze bewoners is maar mogelijk als er een optimale samenwerking is tussen medewerkers die gemotiveerd en competent zijn.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

De woonbuurt

De woonbuurt waar kwaliteit van bestaan wordt waargemaakt

Een woonbuurt groepeert 4 tot 7 leefgroepen van bewoners met een gelijkaardig profiel. De leefgroep is de hoeksteen van onze organisatie want hier wonen en leven de bewoners. Binnen een leefgroep is een team van leefgroepmedewerkers, geleid door een hoofdopvoeder, verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning op maat van de individuele bewoners.

Rondom de leefgroepen van de woonbuurt is een multidisciplinair team samengesteld zodat iedere woonbuurt autonoom kan instaan voor de kwalitatieve en meest adequate ondersteuning en behandeling van de bewoners. Het multidisciplinair team van de woonbuurt bestaat uit een (of soms meerdere) verpleegkundige, kinesist, ergotherapeut, logopedist, arts en maatschappelijk werker.

De leiding en eindverantwoordelijkheid voor de goede werking van de woonbuurt ligt bij de co-sturing, bestaande uit een leefgroepencoördinator en een zorgcoördinator. Binnen bepaalde krijtlijnen staan zij in voor een geïntegreerd beleid op niveau van de woonbuurt. Dit wil zeggen dat ze zowel op vlak van de ondersteuning van de bewoners de vooropgestelde doelstellingen moeten bereiken, als op vlak van personeelsbeleid, logistiek beleid en financiën/ICT. De co-sturing legt hieromtrent uiteindelijk verantwoording af aan één van de twee directeurs zorg.

De woonbuurten liggen ingebed in één van de vier campussen van Ter Heide. Aangezien sommige aspecten een woonbuurtoverstijgende benadering vragen op campusniveau zijn de directeurs zorg als overkoepelend aanspreekpunt verbonden aan één of meerdere campussen.

Bekijk organogram

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane