Goede ondersteuning voor onze bewoners is maar mogelijk als er een optimale samenwerking is tussen medewerkers die gemotiveerd en competent zijn.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

De ondersteunende afdelingen en diensten

De ondersteunende diensten zijn gespecialiseerd in één of meerdere domeinen en bieden vanuit hun expertise ondersteuning aan de woonbuurten. We onderscheiden de volgende afdelingen: personeel en organisatie, logistiek, financiën en ICT en de centrale beleidsdomeinen zorg met hun coördinatoren.

Via nauwe samenwerking trachten de ondersteunende diensten in te spelen op de specifieke noden en behoeften van de bewoners en medewerkers van de woonbuurten. Op die manier hebben de ondersteunende diensten evenzeer (rechtstreekse) invloed op de kwaliteit van bestaan voor de bewoners, bijvoorbeeld door te zorgen voor gezonde en lekkere voeding, aangepaste infrastructuur, gemotiveerde en bekwame leefgroepmedewerkers, etc.

Bekijk het organogram voor de volgende afdelingen:

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane