Ter nagedachtenis

Terwijl het jachtige leven gewoon doorgaat, staat de tijd voor ons stil in deze dagen van Allerheiligen en Allerzielen. De dood komt ons weer voor ogen nu er ons ook dit jaar weer dierbaren ontvallen zijn. Waar wij ook gaan of staan, het beeld van deze dierbaren laat ons niet los. Als we aan hen denken, voelt alles rondom ons anders aan.

 

De dingen, die zo nagejaagd worden in deze wereld, worden voor ons bijkomstig. Ons verdriet en onze gevoelens rond het heengaan van onze dierbaren krijgen bij ons de bovenhand. Wij missen hen zozeer.

 

Maar goddank krijgen wij dan als christenen deze dagen van Allerheiligen en Allerzielen. Allerheiligen, het feest waarop christenen hun geloof uitdrukken dat de dood niet het einde is, maar dat mensen die mooi en goed hebben geleefd een nieuwe en heerlijke toekomst tegemoet gaan. Dat mogen wij ook geloven voor onze dierbaren. Allerzielen, de dag waarop God zegt: “Kom maar naar Mij met uw verdriet en bid maar tot Mij voor uw dierbaren en ik zal jullie wel troosten en jullie zorg voor jullie dierbaren wel overnemen.”

 

Mogen deze dagen ons dan ook helpen ondanks onze droefheid

toch te geloven in dat nieuwe leven en vooral dankbaar te zijn voor wat

onze dierbaren voor ons hebben betekend. Zeker denken we deze

dagen speciaal aan de bewoners die ons dit jaar zijn ontvallen:

  • Patrick Houben

  • Paul Bollen

  • Roger Rouffart

  • Ivan Andruszek

  • André Martens

Gedenkkaartje - foto.jpg