Ter nagedachtenis

Elk jaar opnieuw zijn de weken vanaf Allerheiligen en Allerzielen momenten waarop wij uitdrukking willen geven aan de verbondenheid met onze geliefden over de dood heen. Voor onze gemeenschap van Ter Heide gebeurt dat telkens met een mooie en aangrijpende gedachtenisviering en een gezellig samenzijn bij een tas koffie achteraf.

Jammer genoeg kan dat door de corona-maatregelen dit jaar niet op deze wijze.

Toch willen wij onze dierbare overledenen ook dit jaar niet vergeten, want ze blijven ons nauw aan het hart liggen en dan zeker de 15 bewoners en de 2 personeelsleden, die ons dit jaar zijn ontvallen. Via deze weg willen wij hun families nog eens onze oprechte deelneming aanbieden en tonen dat we hen niet vergeten zijn. Wij roepen jullie, medebewoners en familieleden, ook in deze dagen zeker voor hen te bidden, maar ook God te danken dat wij hen hebben mogen kennen. Wij danken God voor wie zij voor ons geweest zijn en voor wat zij in deze wereld en voor onze gemeenschap van Ter Heide betekend hebben.

Wij dragen hun een heel warm hart toe en blijven met hen verbonden over de grenzen van de dood heen.

Wij gedenken alle dierbaren, die van ons zijn heengegaan sinds de stichting van Ter Heide en bijzonder deze mensen, die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen:​

Bewoners:
 

 • Nicole Geusens

 • Liesbeth Langenberg

 • Jos Put

 • Laura Boelen

 • Eddy Putzeys

 • Inga Dieu

 • Mina Van Herck

 • Sibel Devici

 • Erik Della-Pelle

 • Marijke Poot

 • Erik Deferme

 • Godelieve Govers

 • Sonja Lambrighs

 • Mady Schouteden

 • Viviane Cox

Personeel:
 

 • Laura Metten

 • Melanie Taildeman

Laten we hen speciaal gedenken met volgend gebed:
 

God,
geef uw heerlijkheid, uw toekomst en uw trouw aan al de dierbaren, die wij nu willen gedenken. Wij kunnen niet geloven dat hun leven vergeefs voorbij is gegaan en dat, wat zij voor mensen hebben betekend, nu verloren is.

 

Wij verenigen ons in het broze geloof dat ook zij kenden.
Wij danken U, God, voor alle vriendschap, die van hen is uitgegaan en voor de vrede, die zij onder de mensen hebben gebracht; en dat zij mensen zijn geworden om blijvend van te houden.

 

Wij bidden dat hun leven ten goede zal komen aan deze wereld en aan onze gemeenschap van Ter Heide; dat wat hun heilig was, geëerd mag worden door ons die na hen komen; en dat zij in alles waarin zij groot zijn geweest tot ons – in onze herinnering mag blijven spreken.

 

Wij bidden U, God, dat wij, die met hen waren verbonden,
de kwetsbaarheid en tijdelijkheid van ons eigen leven mogen begrijpen, vandaag en alle dagen van ons leven.

Zorginstelling Limburg - zorg beperking Limburg - vacatures zorg Limburg