Door ons open te stellen voor invloeden van buitenaf en in dialoog te treden met externe partners trachten we de ondersteuning ten aanzien van onze bewoners steeds te verbeteren en bij te dragen aan een betere samenleving voor mensen met een beperking.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Overlegorganen

Via vertegenwoordiging in diverse overlegorganen willen we, vanuit onze expertise, talenten en kwaliteiten, constructief meebouwen aan een warme en waardevolle samenleving waarin mensen met een beperking erbij horen en ertoe doen. We willen onvoorwaardelijk opkomen voor het welzijn van mensen met een beperking.

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane