Door ons open te stellen voor invloeden van buitenaf en in dialoog te treden met externe partners trachten we de ondersteuning ten aanzien van onze bewoners steeds te verbeteren en bij te dragen aan een betere samenleving voor mensen met een beperking.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen zijn, als ontwikkelaars van kennis, expertise en kritisch denken, voor ons een belangrijke partner. Door stageplaatsen aan te bieden aan studenten willen wij meewerken aan het versterken van mensen in opleiding. We zien de stage als een kans om een toekomstige collega te vormen en op te leiden via praktijkervaring.

Door middel van regelmatig overleg met de onderwijsinstellingen trachten we maximaal in te spelen op mekaars verwachtingen en afstemming te vinden tussen wederzijdse doelstellingen.

Anderzijds zien we het als een verrijking om via de frisse blik van stagiairs nieuwe kennis en inzichten te verwerven.

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane