Open opvangplaats

Zonhoven

Woonondersteuning voor een minderjarige bewoner in Zonhoven

Belangrijke accenten in de ondersteuning

Wanneer je in Ter Heide ondersteuning krijgt, mag je alvast zeker zijn van deze belangrijkste accenten. We bieden een warme thuis:

 • waar jij CENTRAAL staat en jezelf mag zijn,
   

 • waar gefocust wordt op jouw talenten en mogelijkheden,
   

 • waar je ouders/vertegenwoordigers mee beslissen en participeren in jouw ondersteuning,

 • waar een ervaren multidisciplinair team klaarstaat om je te ondersteunen op maat en dit over de verschillende levensdomeinen heen,

 • waar wij tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) voorzien,

 • waar wij een ontwikkelingsstimulerend aanbod doen, individueel en groepsgericht, om je vaardigheden te onderhouden of verder uit te breiden,

 • waar wij zorgen voor een zinvolle dagbesteding met leuke activiteiten zoals snoezelen, BIMmen, zwemmen, rolstoelfietsen, wandelen ...

 • waar wij permanente zorg (dag en nacht) garanderen.

We hebben mogelijk een plaats voor jou in Huis 4 in Zonhoven

Ter Heide heeft momenteel een open plaats in een leefgroep 'permanent verblijf' met 9 andere minderjarige gebruikers met een verstandelijke beperking. Jij:

 • hebt een zorgvraag waarin medische zorg primeert. Dit kan gaan van lichtere medische zorg (bijvoorbeeld epilepsie of een motorische problematiek die onder controle is) tot zeer zware medische zorg (zeer zware medische problemen die niet onder controle zijn of die een sterke regressie vertonen), in combinatie met een verstandelijke beperking (diep-ernstig).

 • hebt nood aan een multidisciplinaire ondersteuning.

 • kan genieten van zowel individuele als groepsgerichte activiteiten. De nadruk in de ondersteuning ligt vooral op comfort bieden (door middel van therapie, medicatie …) en een aangename daginvulling voorzien. Er wordt ook ontwikkelingsgericht gewerkt. De doelstellingen worden individueel bepaald.

Heb je interesse? Wil je graag eens langskomen?

Contacteer ons gerust om eens af te spreken of vul onderstaand invulformulier in en wij helpen je verder.

Invulformulier