top of page

Open opvangplaats Genk

Woonondersteuning voor een minderjarige GES-bewoner in Genk

Belangrijke accenten in de ondersteuning

Wanneer je in Ter Heide ondersteuning krijgt, mag je alvast zeker zijn van deze belangrijkste accenten. We bieden een warme thuis:

Woonondersteuning voor een minderjarige GES-bewoner in Genk
 • waar jij CENTRAAL staat en jezelf mag zijn,
   

 • waar gefocust wordt op jouw talenten en mogelijkheden,
   

 • waar je ouders/vertegenwoordigers mee beslissen en participeren in jouw ondersteuning,
   

 • waar een ervaren multidisciplinair team klaarstaat om je te ondersteunen op maat en dit over de verschillende levensdomeinen heen,

 • waar wij een onderwijsaanbod op maat ontwikkelen,

 • waar wij een ontwikkelingstimulerend aanbod doen, individueel en groepsgericht, om jouw vaardigheden te onderhouden of verder uit te breiden,

 • ​waar wij zorgen voor een zinvolle dagbesteding met leuke activiteiten

 • waar wij permanente zorg (dag en nacht) garanderen.

We hebben mogelijk een plaats voor jou in Huis 8 in Genk

Ter Heide heeft momenteel een open plaats in een leefgroep ‘permanent verblijf’ met 8 andere jongeren met een beperking. In deze leefgroep verblijven jongeren met een ernstige gedragsproblematiek (GES). Jij:

 • hebt een zorgvraag waarin jouw emotioneel welzijn/welbevinden primeert. Naast je verstandelijke beperking (niveau matig-ernstig) is er bij jou sprake van zeer ernstige gedragsproblemen waarvoor intensieve ondersteuning nodig is.

 • hebt nood aan een standvastig team van begeleiders dat zoekt naar de onderliggende hulpvraag in jouw gedrag.

 • hebt nood aan een individueel afgestemd aanbod waarin we rekening houden met wat je (emotioneel) aankan.

 • hebt nood aan een leefomgeving met veel structuur, rust en duidelijke grenzen.

 • vraagt om een individuele leefomgeving of een groepsaanbod in een zeer kleine groep.

 • hebt behoefte aan een aangepaste daginvulling, rekening houdend met jouw interesses en mogelijkheden

 • hebt nood aan een schools aanbod op maat. Een regulier schools aanbod is voor jou niet geschikt.

 • hebt nood aan een multidisciplinaire ondersteuning

 • hebt baat bij een aangepaste infrastructuur en een verhoogde mate van toezicht.

Heb je interesse? Wil je graag eens langskomen?

Contacteer ons gerust om eens af te spreken of vul onderstaand invulformulier in en wij helpen je verder.

Invulformulier

bottom of page