We doen er alles aan om onze bewoners gelukkig te maken en hun kwaliteit van bestaan voortdurend te verbeteren door onvoorwaardelijk in te spelen op hun specifieke verwachtingen, wensen en noden.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Woonondersteuning met dagbesteding voor een minderjarige bewoner in Genk

Wat kan je verwachten van Ter Heide?

We zijn een door het VAPH erkende zorgaanbieder. De bewoners van Ter Heide zijn uniek en bijzonder vanwege hun specifieke behoeften, wensen en mogelijkheden, maar ook door hun kwetsbaarheden. We streven ernaar om onze bewoners een veilige plek te bieden waar ze zich kunnen thuis voelen. Tegelijkertijd willen we dat ze deel uitmaken van de naaste of ruimere sociale omgeving. We willen dat onze gasten erbij horen en we willen hen dan ook de kans geven om volwaardig te participeren aan de samenleving. Wij richten ons niet enkel op hun beperkingen en domeinen waar ze ondersteuning bij nodig hebben, maar kijken naar de persoon die voor ons staat. Ouders/vertegenwoordigers zijn daarbij belangrijke partners.

Belangrijke accenten in de ondersteuning

Wanneer je in Ter Heide ondersteuning krijgt, mag je alvast zeker zijn van deze belangrijkste accenten. We bieden een warme thuis:

 • waar jij CENTRAAL staat en jezelf mag zijn,
 • waar gefocust wordt op jouw talenten en mogelijkheden,
 • waar je ouders/vertegenwoordigers mee beslissen en participeren in jouw ondersteuning,
 • waar een ervaren multidisciplinair team klaarstaat om je te ondersteunen op maat en dit over de verschillende levensdomeinen heen,
 • waar wij een ontwikkelingstimulerend aanbod doen, individueel en groepsgericht, om jouw vaardigheden te onderhouden of verder uit te breiden,
 • waar wij tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) voorzien,
 • waar wij zorgen voor een zinvolle dagbesteding met leuke activiteiten zoals snoezelen, BIMmen, zwemmen, rolstoelfietsen, wandelen ...
 • waar wij permanente zorg (dag en nacht) garanderen.

We hebben mogelijk een plaats voor jou in Huis 4 in Genk

Ter Heide heeft momenteel een open plaats in een leefgroep ‘permanent verblijf’ met 9 andere minderjarige gebruikers met een beperking. Jij:

 • hebt een zorgvraag waarin medische zorg primeert. Dit kan gaan van lichtere medische zorg (bijvoorbeeld epilepsie of een motorische problematiek die onder controle is) tot zeer zware medische zorg (zeer zware medische problemen die niet onder controle zijn of die een sterke regressie vertonen). Dit steeds in combinatie met een verstandelijke beperking (diep-ernstig).
 • hebt nood aan een multidisciplinaire ondersteuning.
 • hebt nood aan ondersteuning waarbij de nadruk vooral ligt op het bieden van comfort (door middel van medicatie, therapie …) en het aanbieden van een aangename daginvulling.
 • kan genieten van zowel individuele als groepsgerichte activiteiten.
 • hebt nood aan een ontwikkelingsgerichte werking waarbij de doelstellingen individueel worden bepaald.

Heb je interesse? Wil je graag eens langskomen?

Contacteer ons gerust om eens af te spreken. Dit kan:

 • of telefonisch: 089 39 01 13 (op weekdagen tussen 08.30 - 16.30 uur, vraag naar Isabelle Saint-Georges, maatschappelijk coördinator)
 • of via mail: intake@terheide.be
 • of via onderstaand invulformulier

Persoonlijke gegevens:

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane