We doen er alles aan om onze bewoners gelukkig te maken en hun kwaliteit van bestaan voortdurend te verbeteren door onvoorwaardelijk in te spelen op hun specifieke verwachtingen, wensen en noden.

Ter Heide heeft 5 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Dagopvang voor een minderjarige bewoner in de autigroep te Genk

Wat kan je verwachten van Ter Heide?

We zijn een door het VAPH erkende zorgaanbieder. De bewoners van Ter Heide zijn uniek en bijzonder vanwege hun specifieke behoeften, wensen en mogelijkheden, maar ook door hun kwetsbaarheden. We streven ernaar om onze bewoners een veilige plek te bieden waar ze zich kunnen thuis voelen. Tegelijkertijd willen we dat ze deel uitmaken van de naaste of ruimere sociale omgeving. We willen dat onze gasten erbij horen en we willen hen dan ook de kans geven om volwaardig te participeren aan de samenleving. Wij richten ons niet enkel op hun beperkingen en domeinen waar ze ondersteuning bij nodig hebben, maar kijken naar de persoon die voor ons staat. Ouders/vertegenwoordigers zijn daarbij belangrijke partners.

Belangrijke accenten in de ondersteuning

Wanneer je in Ter Heide ondersteuning krijgt, mag je alvast zeker zijn van deze belangrijkste accenten. We bieden een warme thuis:

 • waar jij CENTRAAL staat en jezelf mag zijn,
 • waar gefocust wordt op jouw talenten en mogelijkheden,
 • waar maximaal je ontwikkeling stimuleren in een individueel aangepaste autismevriendelijke omgeving
  • waar we ondersteunende communicatie (visualisaties) en structuur op maat aanbieden
 • waar je ouders/vertegenwoordigers mee beslissen en participeren in jouw ondersteuning,
 • waar een ervaren multidisciplinair team klaarstaat om je te ondersteunen op maat en dit over de verschillende levensdomeinen heen,
 • waar wij professionele, multidisciplinaire (kinesist, logopedist en ergotherapeut) en autismespecifieke dagopvang aanbieden in volgende modules:
  • Dagbestedingsmodule: bij dit aanbod staat behoud van vaardigheden centraal, met de nadruk op zinvolle vrijetijdsbesteding, maatschappelijke inclusie en voorbereiding op volwassenheid.
  • De ontwikkelingstimulerende module: waar onderwijs wordt ingezet als methodiek ter vervanging van de niet aangepaste schoolomgeving, leerdoelen worden op maat van het kind aangeboden, de nadruk ligt op het aanleren van functionele vaardigheden in functie van een zelfstandiger leven. Dit, met de mogelijkheid tot 4u per week individuele begeleiding van een juffrouw vanuit Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH).We hebben mogelijk een plaats voor jou in een van de leefgroepen van dagopvang 't Ven in Genk

We hebben mogelijk een plaats voor jou in Ven 4 in Genk

Ter Heide heeft momenteel een open plaats in een leefgroep dagopvang met 7 andere minderjarige gebruikers met autisme en een verstandelijke beperking. Jij:

 • hebt nood aan duidelijkheid, structuur en aangepaste communicatie
 • hebt nood aan een autismevriendelijke omgeving waarin je alle kansen krijgt om verder te ontwikkelen
 • kan bij ons alle weekdagen terecht en dat gedurende het hele jaar lang (ook tijdens schoolvakanties, behoudens een aantal sluitingsdagen).

Busvervoer kan bekeken worden in functie van de opportuniteiten.

Heb je interesse? Wil je graag eens langskomen?

Contacteer ons gerust om eens af te spreken. Dit kan:

 • of telefonisch: 089/39 01 13 (op weekdagen tussen 08.30 - 16.30 uur, vraag naar Isabelle Saint-Georges, maatschappelijk coördinator)
 • of via mail: intake@terheide.be
 • of via onderstaand invulformulier

Persoonlijke gegevens:

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane