We doen er alles aan om onze bewoners gelukkig te maken en hun kwaliteit van bestaan voortdurend te verbeteren door onvoorwaardelijk in te spelen op hun specifieke verwachtingen, wensen en noden.

Ter Heide heeft 5 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Onze bewoners

De bewoners van Ter Heide zijn uniek en bijzonder vanwege hun specifieke behoeften, wensen en mogelijkheden, maar ook door hun kwetsbaarheden. Hun mogelijkheden op verstandelijk vlak zijn soms beperkt.

Bovendien hebben onze bewoners vaak bijkomende problemen op allerlei vlakken waardoor hun nood aan zorg en ondersteuning dermate groot is dat de familie er thuis niet meer (volledig) zelf voor kan instaan. De moeilijkheden die ze ervaren kunnen het leven en de ontwikkeling van onze bewoners ingrijpend beïnvloeden.

Zonder volledig te willen zijn denken we aan volgende aspecten:

 • medische problemen
 • verzorgingsnoden
 • epilepsie
 • autisme
 • lichamelijke redzaamheid
 • mobiliteit
 • sociaal – emotionele kwetsbaarheden
 • psychische factoren
 • psychiatrische kenmerken

Binnen Ter Heide komen evenveel combinaties van bovengenoemde factoren voor als er bewoners zijn. Dit maakt dat iedere bewoner uniek is en zijn eigenheid heeft. Toch gaan sommige factoren vaker samen met anderen.

Globaal genomen kunnen de bewoners, zonder afbreuk te willen doen aan de verscheidenheid binnen de doelgroep van Ter Heide, ondergebracht worden in een continuüm met drie min of meer te onderscheiden groepen:

 • Bewoners wiens verstandelijke mogelijkheden begrensd zijn en nood hebben aan een ontwikkelings- en/of handhavingsgerichte ondersteuning en begeleiding, maar weinig andere ingrijpende problemen ondervinden.
 • Bewoners die naast hun verstandelijke beperking uitgesproken lichamelijke, medische en paramedische kwetsbaarheden ondervinden.
 • Bewoners die naast hun beperkte verstandelijke mogelijkheden bijkomende gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen ondervinden.
©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane