We doen er alles aan om onze bewoners gelukkig te maken en hun kwaliteit van bestaan voortdurend te verbeteren door onvoorwaardelijk in te spelen op hun specifieke verwachtingen, wensen en noden.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Kwaliteit van bestaan

We zien onze bewoners als personen die, ondanks hun kwetsbaarheid, gewone menselijke ervaringen willen opdoen, zoals het ervaren van een goede gezondheid, van psychologisch welbevinden, ervaren van contact, genegenheid, veiligheid, activiteit en rust. Ze hechten er belang aan om zichzelf te kunnen zijn, worden graag door anderen gewaardeerd zoals ze zijn en willen keuzes kunnen maken om zelf mee vorm te geven aan hun leven. Dus gewoon dezelfde dingen die ieders leven kwaliteit geven ...

Omwille van hun kwetsbaarheden hebben onze bewoners echter nood aan specifieke ondersteuning om samen met de ouders hun levenstraject uit te bouwen. Goede ondersteuning betekent voor ons dat ze vertrekt van het principe van kwaliteit van bestaan en dat ze gebaseerd is op wat onze bewoners en hun ouders essentieel vinden om het fysieke, materiële, sociale en emotionele welzijn te vergroten. Om dat doel te bereiken richt de ondersteuning zich naar de acht levensdomeinen van kwaliteit van bestaan. Door de verwachtingen, wensen en noden van iedere bewoner met betrekking tot elk van de levensdomeinen planmatig te vertalen naar een passende, doelgerichte en uitvoerbare ondersteuning, beschikken we over bruikbare hefbomen om het geluk van onze gasten te vergroten.

De 8 levensdomeinen:

  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Materieel welbevinden
  • Persoonlijke ontplooiing
  • Zelfbepaling
  • Interpersoonlijke relatie
  • Sociale inclusie
  • Rechten
©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane