We doen er alles aan om onze bewoners gelukkig te maken en hun kwaliteit van bestaan voortdurend te verbeteren door onvoorwaardelijk in te spelen op hun specifieke verwachtingen, wensen en noden.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Ondersteuningsvormen

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Om van deze ondersteuning te genieten is er geen goedkeuring van het VAPH of beslissing jeugdhulpregie nodig, je kunt rechtstreeks bij ons terecht.
Rechtstreeks toegankelijke hulp wordt in Ter Heide in de volgende ondersteuningsvormen aangeboden:

 • Verblijf: 12 nachten per jaar per gebruiker.
 • Dagopvang: 24 dagen per gebruiker per jaar. Dit kan ook in halve dagen opgenomen worden en dan kan men 48 halve dagen ondersteuning krijgen.

Niet rechtstreeks toegankelijke hulp

Om van deze ondersteuning te genieten is er wel een goedkeuring van het VAPH of beslissing inzake jeugdhulpregie nodig.

Voor kinderen en jongeren (-18 jaar)

 • Schoolvervangende dagopvang: ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind 's avonds, 's nachts en in de weekenden thuis op te vangen maar overdag ondersteuning te vragen van Ter Heide.
 • Verblijf: ouders kunnen overdag en 's nachts beroep doen op ondersteuning, ook in de weekends en schoolvakanties als dit gewenst is.
 • Logeren: een andere mogelijkheid om tijdelijk ondersteuning in te roepen is het logeren. De logeerfunctie is steeds met overnachting en beperkt tot 30 kalenderdagen op jaarbasis.
 • Crisisopvang: een plotse ziekenhuisopname, een overlijden of een andere onverwachte situatie kunnen ertoe leiden dat ouders hun kind even moeten loslaten. Zij kunnen dan een beroep doen op onze crisisopvang.

Voor volwassenen (+18 jaar)

 • Dagopvang: ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind 's avonds, 's nachts en in de weekenden thuis op te vangen maar overdag ondersteuning te vragen van Ter Heide.
 • Residentiële opvang: ouders kunnen overdag en 's nachts beroep doen op (24 uurs-)ondersteuning, ook in de weekends als dit gewenst is.
 • Kortdurende opvang: ouders of familieleden die ervoor kiezen om hun kind thuis op te vangen maar die tijdelijk ondersteuning vragen tijdens de vakanties, de weekends of na school, kunnen gebruik maken van kortdurende opvang. Kortdurende opvang kan zowel overdag als in combinatie met een overnachting. Kortdurende opvang is beperkt tot 70 kalenderdagen op jaarbasis.
 • Logeren: een andere mogelijkheid om tijdelijke ondersteuning in te roepen is het logeren. De logeerfunctie is steeds met overnachting en beperkt tot 30 kalenderdagen op jaarbasis.
 • Noodsituatie/crisisopvang: een plotse ziekenhuisopname, een overlijden of een andere onverwachte situatie kunnen ertoe leiden dat ouders hun kind even moeten loslaten. Zij kunnen dan een beroep doen op onze crisisopvang.
 • Persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan je combineren met dagopvang en/of logeren.

De frequentie van ondersteuning stemmen we graag op voorhand af.

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane