Ter Heide is een organisatie die een warme thuis wil zijn voor haar bewoners en een waardevolle plek voor al haar medewerkers die er samen met hen leven en werken.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Waarden

Onze missie elke dag opnieuw proberen waar te maken, is hoe dan ook geen vanzelfsprekendheid. Het nastreven en ontwikkelen van onze vijf kernwaarden moet ons helpen om onze idealen te realiseren en uiteindelijk een warme thuis te creëren waar het goed is om te wonen, samen te leven en samen te werken.

Bewonersgerichtheid

Bewonersgerichtheid garandeert de bewoner een thuis en ondersteuning die passen bij zijn persoon. Hij wordt als individu in zijn eigenheid erkend en gerespecteerd. Dit impliceert een dialoog tussen medewerkers en bewoners en keuze voor vraaggestuurde zorg. Wat belangrijk is voor de medewerker, is daarom niet belangrijk voor de bewoner.


Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Betrokkenheid betekent dat alle medewerkers zich inzetten vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, nauwgezetheid, engagement, fierheid en genegenheid, en dat zij dit gevoel meedragen over de muren van de instelling en over de werkuren heen.

Transparantie en openheid

Transparantie en openheid hebben alles te maken met de wil om te communiceren en hiervoor de nodige inspanningen te doen. Eenvoud in de werking en helderheid in de communicatie maken informatie en kennis voor iedereen toegankelijk. Op deze wijze vergroot het inzicht in de samenhang en wordt de onderlinge verbondenheid gestimuleerd.

Ruimte voor talent en creativiteit

Door ruimte te bieden aan talent en creativiteit wordt iedere medewerker aangemoedigd en uitgedaagd om initiatief te nemen en oog te hebben voor vernieuwing. Deze stimulerende werkomgeving wordt versterkt met een ondersteunende leiderschapsstijl.

Samenwerken en samen leren

Samenwerken vraagt van iedere medewerker en groep medewerkers een actieve bijdrage om een gemeenschappelijke opdracht te realiseren. Samen doelen nastreven, met respect voor ieders kwaliteiten en beperkingen, is de wijze bij uitstek om te komen tot een gedragen en duurzaam resultaat.

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane