Ter Heide is een organisatie die een warme thuis wil zijn voor haar bewoners en een waardevolle plek voor al haar medewerkers die er samen met hen leven en werken.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Visie

Mensen gelukkig maken is ons belangrijkste handelsmerk. Daar gaan we voor en dat geeft ons voldoening.

Om dit proces te sturen en op te volgen is het zinvol om te werken vanuit een concept of model dat de mens en zijn geluk centraal plaatst

Wij gebruiken hiervoor "Kwaliteit van Bestaan" van R.L. Schalock als kompas. Dit model identificeert die elementen die systematisch terugkeren als bevorderend of als schadelijk voor iemands geluk in het leven. Het reikt, met andere woorden, voorstellen aan hoe iemand een tevreden leven kan leiden.

Zo weten we beter waar we ons als organisatie moeten op toeleggen, waar we als organisatie sterk in moeten zijn en waar we ons kunnen verbeteren. Met dat in ons achterhoofd hebben we uiteenlopende doelstellingen geformuleerd waaraan we de komende jaren willen werken. Die doelstellingen worden geconcretiseerd in een strategisch plan op organisatieniveau en in verschillende woonbuurtplannen en afdelingsplannen.

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane