Ter Heide is een organisatie die een warme thuis wil zijn voor haar bewoners en een waardevolle plek voor al haar medewerkers die er samen met hen leven en werken.

Ter Heide heeft 5 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Missie

Wij willen in Ter Heide veel mensen ontmoeten en samen met hen aan de weg timmeren voor een goed en kwaliteitsvol leven voor onze bewoners. Met onze gedreven groep medewerkers, ouders, vrijwilligers, bestuurders, stagiairs en partners, streven wij ernaar om aan onze bewoners een plek te kunnen bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze gelukkig zijn en waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen.

Het gemeenschappelijk doel hebben we verwoord in onze missie: "Samen met ouders, met hart, handen en hoofd, bouwen aan een warme thuis, zinvolle dagbesteding en goede zorg voor onze bewoners".

Onze missie geeft scherp aan dat wij ons richten op het welzijn en het geluk van onze bewoners. Elke bewoner is immers uniek en bijzonder, met zijn eigen mogelijkheden, vaardigheden, gevoelens, behoeften en verwachtingen. Voor ons is het de grote uitdaging om hiermee rekening te houden en er maximaal op in te spelen. Dat vereist een voortdurende samenwerking tussen onze medewerkers, de ouders en onze partners. We willen hen laten samenwerken rond de bewoner en hen de kans geven om zichzelf te ontplooien en op die wijze iets te betekenen voor anderen.

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane