top of page

Gezellen/externe partners

Ter Heide is kunnen uitgroeien tot de organisatie die we momenteel zijn dankzij de belangeloze inzet van vele geëngageerde en enthousiaste externe partners, medewerkers, ouders, bestuurders … Al deze mensen of groepen die zich engageren voor Ter Heide noemen we 'de Gezellen van Ter Heide'.

Het engagement van de Gezellen neemt vele vormen aan. De één zamelt geld in via een activiteit of komt fietsen met onze bewoners. De ander gaat mee op kamp, maakt films of doet een schenking. Zo kunnen we concrete projecten financieren waarvoor er onvoldoende subsidies zijn en is er extra hulp in de ondersteuning en dagbesteding voor onze bijzondere groep van bewoners mogelijk. De Gezellen zorgen dus (on)rechtstreeks mee voor een kwaliteitsvol leven voor onze bewoners. Daarom zijn we enorm dankbaar voor al hun steun en hulp en verwelkomen we nieuwe initiatieven met open armen.

Het Gezel is een kunstwerk waarin de warme zorg in Ter Heide wordt uitgebeeld

Geschiedenis

In 1970 startte de ‘Intercommunale maatschappij voor hulp aan Gehandicapten en Jeugdbescherming in Limburg’ in Midden-Limburg met de uitbouw van Ter Heide. Om verder te kunnen evolueren en uit te breiden, waren extra financiële middelen nodig. Daarom werd in 1985 de ‘Stuurgroep Reconversie’ opgestart. Dit was een groep mensen bestaande uit personeelsleden, ouders, familie, vrienden en sympathisanten die Ter Heide een warm hart toedroegen. Onder het motto ‘Wij bouwen een huis voor Ter Heide’ organiseerden of ondersteunden zij initiatieven, voornamelijk gericht op fondswerving om zo de (infrastructurele) noden van de organisatie in te vullen. In 1990 werd de ‘Stuurgroep Reconversie’ omgedoopt tot de ‘Stuurgroep Gezellen’.

De eerste Gezel van Ter Heide: een kunstwerk met een briefje van 5000 frank in de hoofdrol

Ontstaan van de allereerste Gezel

In 1990 ontstond het idee om sympathisanten die Ter Heide financieel wilden ondersteunen te bedanken met een soort oorkonde. Daarvoor werd contact gelegd met Tejo Van den Broeck, een bevriende kunstenaar. Het doel in deze begintijd was zoveel mogelijk 5 000 franken bij elkaar krijgen. Op het briefje van 5 000 frank stond Guido Gezelle. Daaruit ontstond al snel het idee om al deze sponsors ‘Gezel’ van Ter Heide te maken. De link met het hoofd op het briefje en het woord ‘Gezel’ kwam bijna vanzelf. Op basis hiervan maakte Tejo geen oorkonde, maar een echt kunstwerk. Na de eerste Gezel volgden er nog 7.

Een straatnaambord met de naam 'Gezellenstraat' van Ter Heide

De Gezellenstraat: een unieke verzameling van 18 kunstwerken

Naast deze 8 Gezellen creëerde Tejo nog 11 andere kunstwerken voor Ter Heide. Deze werken zijn gelinkt aan ereleden en grote initiatieven, die meer dan 25 000 euro opleverden voor Ter Heide. Elk kunstwerk verwijst naar een specifiek initiatief. Zo ontstond een ‘Gezellenstraat’.

bottom of page