top of page

Open opvangplaats
Zonhoven

Dagopvang voor een minderjarige bewoner in de auti-groep in Zonhoven

Belangrijke accenten in de ondersteuning

Wanneer je in Ter Heide ondersteuning krijgt, mag je alvast zeker zijn van deze belangrijkste accenten. We bieden een warme thuis:

Dagopvang voor een minderjarige bewoner in de auti-groep in Zonhoven
 • waar jij CENTRAAL staat en jezelf mag zijn,
   

 • waar gefocust wordt op jouw talenten en mogelijkheden,
   

 • waar je ouders/vertegenwoordigers mee beslissen en participeren in jouw ondersteuning,
   

 • waar een ervaren multidisciplinair team klaarstaat om je te ondersteunen op maat en dit over de verschillende levensdomeinen heen,

 • waar wij maximaal je ontwikkeling stimuleren in een individueel aangepaste autismevriendelijke omgeving,

 • waar we ondersteunende communicatie (visualisaties) en structuur op maat aanbieden,

 • waar wij professionele, multidisciplinaire (kinesist, logopedist en ergotherapeut) en autismespecifieke dagopvang aanbieden in volgende modules:

​.

 • Dagbestedingsmodule: bij dit aanbod staat behoud van vaardigheden centraal, met de nadruk op zinvolle vrijetijdsbesteding, maatschappelijke inclusie en voorbereiding op volwassenheid.

 • Ontwikkelingstimulerende module: waar onderwijs wordt ingezet als methodiek ter vervanging van de niet aangepaste schoolomgeving. Leerdoelen worden op maat van het kind aangeboden. De nadruk ligt op functionele vaardigheden aanleren in functie van een zelfstandiger leven. Dit met de mogelijkheid tot 4 uur per week individuele begeleiding van een juffrouw vanuit Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH).

We hebben mogelijk een plaats voor jou in Ven 4 in Zonhoven

Ter Heide heeft momenteel een open plaats in een leefgroep dagopvang met 7 andere minderjarigen met autisme en een meervoudige beperking. Jij:

 • hebt nood aan duidelijkheid, structuur en aangepaste communicatie.

 • hebt nood aan een autismevriendelijke omgeving waarin je alle kansen krijgt om verder te ontwikkelen.

 • kan bij ons alle weekdagen van 8.00 - 16.30 uur terecht en dat gedurende het hele jaar lang (ook tijdens schoolvakanties, behoudens een aantal sluitingsdagen).

Heb je interesse? Wil je graag eens langskomen?

Contacteer ons gerust om eens af te spreken of vul onderstaand invulformulier in en wij helpen je verder.

Invulformulier

bottom of page